H60189z Chamber Play II

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Jiří Doležel (lecturer)
Mgr. Helena Weiser (lecturer)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (lecturer)
Mgr. Josefa Hloušková (lecturer)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (lecturer)
prof. MgA. Ivan Gajan (lecturer)
doc. Igor Ardašev (lecturer)
Guaranteed by
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Absolvování předmětu Komorní hra v bakalářském stupni. Schopnost detailní a samostatné přípravy náročných skladeb světové komorní literatury, schopnost pódiového vystupování.
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Syllabus (in Czech)
  • Po zvládnutí závažných děl klasickoromantického období přikročit k hudbě 20. století včetně experimentálních děl soudobých. Příprava jejich prezentace, nahrávek atd.
Literature
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
  • Moore, Gerald: Am I too Loud? Penguin, Harmondsworth (Mddx.), 1966. info
  • Corredor, J. Ma.: Hovory s Pablem Casalsem. Praha : SNKLHU, 1958. info
  • Newman, William S.: Beethoven on Beethoven. New York : W.W.Norton,1988. info
Teaching methods (in Czech)
1 hodina přednášky týdně
Assessment methods (in Czech)
zápočet, klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 3 z 6.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021.
  • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60189z