H601852Nz Chamber Play I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2. 3 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. MgA. Martin Opršál (lecturer)
Guaranteed by
Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Percussion Instruments Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
* předchozí znalosti interpretace komorní hudby
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Smyslem předmětu je vytvoření a upevnění schopnosti ansámblové hry, která je odlišná od hry sólové a hry ve velkém orchestru. Studenti si též osvojí práci s některými bicími nástroji, se kterými např. v hlavním oboru nepřijdou do styku. Bohatší instrumentář je nutí vnímat a vytvářet různé zvukové barvy a kombinace, učí je lepší práci při výběru nástrojů, se zvukem, s výběrem paliček atd. Hra v souboru přispívá i k větší rytmické pregnanci.

  ZIMNÍ SEMESTR
  Po zjištění schopností a znalostí nově přijatých studentů následuje jejich zařazení do dvou- až tříčlenných buněk, podle momentálního početního stavu.

  U málo pokročilých studentů vytvořit schopnost hrát a ve všech aspektech spolupracovat s jiným subjektem. Studium drobnějších technických skladeb, s důrazem na preciznost a vzájemný kontakt hráčů (G. Kósa: Early Music for Percussion - Musica Budapest, J. Stojko: Skóla - PWM Warszawa, E. Keune: skladby pro dva malé bubny z Kleine Trommel - DVfM, A.&J. Phillidor: Pochod pro dva páry tympánů - Josef Marx, M. Piňos: Studie pro 2 bicí - nevydáno, rukkopis, T. Gauger: Wellington 22 - Tom Gauger, V. Zouhar: Rytmy pro dva - nevydáno, rukopis, G. Stout: Triptych - Studio 4, W. Stadler: Mallets in Company - Schott).

  U pokročilejších studentů možnost zařazení ke studentům druhého ročníku a studium jednodušších koncertních skladeb pro dua, příp. tria: R. O´Meara: Wooden Music (Music for Percussion), V. Zouhar: Duny (nevydáno, rukopis), P. Wlosok: Good Morning, Mr. Steve Reich (nevydáno, rukopis), J. Kollert: Naima (Alea Music Praha), B. Mollenhof: One Notch Higher(Kendor Music), S. Reich: Piano Phase, Nagoya Marimbas (Boosey & Hawkes), T. Roeder: Change (Zimmerman), Z. Pololáník: Pulsazione (nevydáno, rukopis).

  U všech studentů v případě potřeby povinnost účinkování ve fakultním Souboru bicích nástrojů (viz další semestry).

  LETNÍ SEMESTR
  V návaznosti na předchozí semestr i nadále práce v malých skupinách, s důrazem na preciznost, vzájemný kontakt hráčů, zvukovou pestrost a vynalézavost.

  U méně pokročilých skupin výběr z dříve uvedených koncertních skladeb (viz 1. roč. - zimní semestr), a koncentrace na bezproblémové začlenění těchto studentů do Souboru bicích nástrojů, např. individuální přednášky.

  U nejpokročilejších skupin studium náročných a virtuozních skladeb, možno použít i ve studijních předmětech #Hra na nástroj" a #Interpretační seminář": N. J. Živković: Ultimatum II (Musica Europea), M. Ištvan: Capriccio pro vibrafon, marimbu a bicí (nevydáno, rukopis), A. Pape: Marrrrimba Rrrrock (Wilhelm Hansen Copenhagen), T. Takemitsu: Rain Tree (Schott), Ch. Vigneron: Heaven´s Devil (Vigneron), W. Heider: Kleinwelt (nevydáno, rukopis), T. Ichianagi: Wind Trace (Schott), H. Kulenty: Arcus (PWM).

  V oblasti melodických bicích nástrojů podpora tvorby transkripcí samotnými studenty. Výběr např. z klavírní literatury - vhodné pro dua, drobné orchestrální skladby - vhodné pro tria. Z existujících transkripcí např. J. W. Hässler: Sonáta C dur (Zimmermann), W. A. Mozart: Čtyři německé tance (Zimmermann), J. H. Fiocco: Allegro (Breitkopf & Härtel), C. Debussy: Arabeska č.1 (nevydáno, rukopis), M. Ravel: Pavana za mrtvou infantku (nevydáno, rukopis).

  Nadále v případě potřeby povinnost účinkování ve fakultním Souboru bicích nástrojů.
Literature
 • Hladík, Petr: Notace a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno, 2001. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, koncertní vystoupení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
klasifikovaný zápočet - komisionální
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Information on completion of the course: Minimálně jedno veřejné vystoupení v rámci ansámblu (interpretační seminář, koncert apod.)
Credit evaluation note: 3 z 7.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H601852Nz