H60082z Hlasová výchova II

Hudební fakulta
zima 2020
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Ivana Pavlů, DiS. (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
Rozvojeschopný hlasový aparát a procvičování základních pěveckých návyků.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Základní seznámení s problematikou zpěvního hlasu. Prohlubování pěveckých dovedností, návyků a jejich uplatnění v profesionální praxi.

Osnova
  • Získání základních dovedností v oblasti sólového zpěvu a to jak po stránce teoretické tak i praktické.

    Posluchač se seznámí se základními principy správného dýchání a nasazení tónu, rezonance hlavové a hrudní. Vedle hlasových a dechových cvičení je možno přistoupit ke zpěvu lidových písní, např. F. Sládek : Poklad, L. Janáček : Moravská lidová poezie v písních, Slezské písně atd.
    Zpěv vokalíz a jednodušších písní dle hlasových možností posluchače: posluchač se seznámí alespoň v kostce s písňovou literaturou klasicismu a novoromantismu (Vaccai, Concone, výběr písní z Alba klasiků E. Destinové, Alba pro výchovu zpěváků atd.).
Literatura
  • Holečková-Dolanská, J. : Hlasová výchova pro posluchače dirigování a operní režie. SPN, Praha 1959. info
  • Seemon, M. : O lidském hlasu. Orbis, Praha 1963. info
  • Martinssenová -Lohmannová, F. : Vzdělaný pěvec. KORA 1994. info
  • Soukup, J. : Hlas, zpěv, pěvecké umění. SNKLHU, Praha 1959. info
  • Blanka Morávková:Metodika zpěvu - JAMU, Brno 2008. info
Výukové metody
Individuální výuka.
Metody hodnocení
Zápočet.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2019, zima 2021, zima 2022.