H60068z Aesthetics I

Faculty of Music
Winter 2020
Extent and Intensity
0/2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. PhDr. Miloš Schnierer (lecturer)
Guaranteed by
Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Theory Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Mon 9:20–10:55 205
Prerequisites (in Czech)
zájem o problematiku
Course Enrolment Limitations
The course is also offered to the students of the fields other than those the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
there are 47 fields of study the course is directly associated with, display
Course objectives (in Czech)
Úvod do estetiky, její systematiky a stručné defilé estetických směrů

Syllabus (in Czech)
 • estetika a její systematika, hlavní směry obecné a hudební estetiky

  Umění, estetický jev x estetika a obecná teorie umění.
  Estetické, mimoestetické - umělecké, mimoumělecké.
  Estetický soud - normativnost estetiky.
  Estetická funkce, hodnota, norma jako sociální fakt.
  Struktura a systém - syntagma a paradigma; semantická analýza jako možný výklad díla.
  Estetika jako součást filozofie, uměnověd a věd humanitních.
  Estetika skladatelská (event. Interpretační).
  Zrod hudební estetiky; kompedia, návody, nauky, kánony.
  Skladatel jako tvůrce estetických norem hudebního umění a tvorby : reflexe literární, teoretické.
  Disputace o hodnotách hudebního uměleckého díla vedou hudební kritikové 19. století : (Hanslick, Shaw, Hostinský). Quido Adler, Zdeněk Nejedlý, (Leoš Janáček), Otakar Zich, Vladimír Helfert (Pražský lingvistický kroužek), Český (hudební) strukturalismus.
  Socialistický realismus : marxistická hudební estetika.
  Navázání na hudební estetiku mezi dvěma válkami : Jaroslav Zich, Jaroslav Volek, Ant. Sychra - podíl psychologie, sociologie na české hudební estetice.
  Sémantika hudebního díla jako jedno z řešení hudební estetiky.
  Filosofické, etnologické a etologické reflexe významu hudebního díla a jeho podíl na vývoji evropského myšlení v dílech významných osobností 20. století (Th.W. Adorno, A. Einstein, Karl Popper, Konrad Lorenz, Cl. Levy-Strauss, Hermann Hesse atd.).
Literature
 • SOURIEAU, E. Encyklopedie estetiky. Praha: 1994. info
 • MUKAŘOVSKÝ, J. Kapitoly z dějin estetiky. Praha :1965. info
 • VOLEK, Jaroslav. Kapitoly z dějin estetiky. Praha : 1969. info
 • JUZL, Miloš - S?NDELÁŘ, Dušan. Úvod do estetiky. Praha : 1983. info
 • FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologické disciplíny. Brno : 1998. info
 • SCHNIERER, Miloš. Přehled dějin estetiky. České Budějovice - Brno : Jihočeská univerzita, 1997. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška, případně diskuse, referáty
Assessment methods (in Czech)
zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2020, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2020/H60068z