H81011z Physical Computing (Interaktivní systémy)

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jiří Suchánek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 10 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 0/10, pouze zareg.: 0/10
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Cílem předmětu je praktický průzkum potenciálu elektronických software-hardware systémů v hudební a multimediální tvorbě
Osnova
  • Obsahem předmětu je seznámit posluchače formou praktických cvičení se základními hardware-software platformami, stavebními prvky a programovacím jazykem používaným při realizaci vlastního multimediálního elektronického díla. (Předmět je z hlediska použitých prostředků a cílů zaměřen obecněji, než předmět Interaktivní technologie.) Osnova - Definice pojmu physical computing. - Mikroprocesory ( Arduino, Teensy, Atiny, Udoo, Raspberry apod.). - Programovací jazyk Wiring ( zjednodušené C++). - Vstupy: senzory - typy, jejich využití a zapojení. - Zpracování signálů ze senzorů. - Výstupy: audio, světlo, displej, motory, MIDI, data.
Literatura
  • Collins, Nicolas: Handmade Electronic Music: The Art of Hardware Hacking, 2009, ISBN-10: 0415998735
  • Kelemen, Jozef: Kyberkreativita, Slezská univerzita, Opava, 2012
  • Platt, Charles: Make: Electronics (Learning by Discovery), Maker Media, 2009, ISBN-10: 0596153740
  • Horáček, Oldřich a kolektiv: Průvodce světem arduina
  • Guštar, Milan: Elektrofony I - Uvnitř, Praha, 2006
  • Geist, Bohumil: Akustika Jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi, Muzikus, 2005
  • Licht, Alan: Sound art, Beyond Music, Between Categories, 2007, ISBN-10: 0847829693
  • Karvinen, Kimo: Make: Getting Started with Sensors: Measure the World with Electronics, Arduino, and Raspberry Pi, Maker Media, 2014, ISBN-10: 1449367089
  • Smirnov, Andrey: Sound in Z: Experiments in Sound and Electronic Music in Early 20th century Russia, London, 2013, ISBN 3865607063
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.