H81005z Cvičný orchestr II

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
Tomáš Hanus (přednášející)
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
doc. Mgr. Emil Skoták (přednášející)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování II" v praxi. Prohloubení a získání dalších zkušeností při práci se symfonickým tělesem.
Osnova
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (díla 20. a 21. století). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Zabývá se interpretací skladeb se speciálním zápisem. Především výstavbou tektonicky náročnějších a rozsáhlejších formových útvarů, dirigování složitějších rytmických přechodů a dynamických změn. Formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta (přesnost, variabilita, účelnost, jasnost), estetika dirigentského projevu, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce s orchestrem, pedagogické působení v souvislosti s uváděním skladeb 20. a 21. století, komunikace s orchestrem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Repertoár: - díla skladatelů II. vídeňské školy - díla českých skladatelů 20. století (Ctirad Kohoutek) - E. Varese, K. Stockhausen - opera 20. století
Literatura
  • Rimskij - Korsakov, Ny.: Instrumentace, Gomuz, Moskva 1959.
  • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, MKS, Brno 1975
  • Elliott W. Galkin, A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, Pendragon Press (New York, NY), 1988. ISBN 978-0918728470
  • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967
  • Sychra, J.: Estetika Dvořákovy symfonické tvorby, SNKLHU, Praha 1959.
  • Larry G. Curtis and David L. Kuehn, A Guide To Successful Instrumental McGraw-Hill, 1992. ISBN 978-0697126948
  • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983
Výukové metody
Individuální práce s orchestrálním tělesem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.