H81002z Cvičný orchestr II

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/0. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Rostislav Hališka (přednášející)
Tomáš Hanus (přednášející)
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
doc. Mgr. Emil Skoták (přednášející)
prof. Mgr. Jan Zbavitel (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ověření poznatků získaných v rámci předmětu "Dirigování II" v praxi. Získání dalších zkušeností při práci se symfonickým tělesem.
Osnova
  • Práce na jednotlivých částech hudebního díla (díla pozdního klasicismu a raného romantismu). Student má možnost vyzkoušet si různé způsoby řešení praktických problémů. Jde hlavně o zdvih, nástupy, dynamické rozdíly, frázování, formování celkového charakteru vybraného místa skladby. Student získává zkušenosti především v následujících oblastech: zkvalitnění dirigentského gesta, estetika dirigentského projevu, transformace vlastní hudební představy do znějícího zvuku, psychologie práce s orchestrem, komunikace s orchestrem, plánování obsahu a průběhu zkoušky, vedení zkoušky a kalkulace s časem jejího průběhu, způsob jednání v zátěžové situaci, zvládání stresu Repertoár: - zaměření na tvorbu L.v.Beethovena, symfonie č. 3., 5., 6., 7 - B. Smetana: Prodaná nevěsta - recitativy
Literatura
    povinná literatura
  • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v. Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983
  • Brož, J.: Metodika práce s orchestrem, MKS, Brno 1975
    doporučená literatura
  • Grosbyne, B.: Technika moderního řízení orchestru, Supraphon, Praha 1967
  • Elliott W. Galkin, A History of Orchestral Conducting in Theory and Practice, Pendragon Press (New York, NY), 1988. ISBN 978-0918728470
  • Larry G. Curtis and David L. Kuehn, A Guide To Successful Instrumental McGraw-Hill, 1992. ISBN: 9780697126948
Výukové metody
Individuální práce s orchestrálním tělesem pod vedením pedagoga hlavního předmětu.
Metody hodnocení
zápočet + zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.