H80052z Barokní/klasicistní komorní hra

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/6/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
Michaela Šikulová Ambrosi, Ph.D., MMus (přednášející)
MgA. Michaela Koudelková (přednášející)
Radka Kubínová (přednášející)
MgA. Anežka Šejnohová (přednášející)
Garance
Předměty staré hudby - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Předměty staré hudby - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Předmět umožní posluchačkám a posluchačům se blíže seznámit s historicky poučenou interpretací hudby starších stylových období. Je primárně určen posluchačkám a posluchačům, kteří se touto hudbou již zabývají. Uvedou v něm v praxi znalosti získané v předmětech Interpretace staré hudby a dalších souvisejících předmětů. Na začátku semestru budou sestaveny ansámbly a určen repertoár. Semestr bude uzavřen koncertem. UPOZORNĚNÍ: Tento předmět je určen pouze těm, kteří se chtějí aktivně problematikou zabývat nebo by se rádi s touto problematikou seznámili.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Předmět si smí zapsat nejvýše 8 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/8, pouze zareg.: 0/8
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.