H80012z Úvod do hudby jižní Indie I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
St 10:10–10:55 S20
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Předmět si smí zapsat nejvýše 3 stud.
Momentální stav registrace a zápisu: zapsáno: 1/3, pouze zareg.: 0/3
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Předmět má za cíl rozšíření rytmického a melodického potenciálu studentů klasické a jazzové hudby pomocí jihoindické koncepce slabik nazývané Konnakol.
Rytmickou část představuje taktové označení Tála a jeho metrická rozdělení: důraz na Adi Tála (8/4), dále Rupaka (3/4), Misra Chapu (7/8), Kanda Chapu (5/8). Využití systému Tála pomocí prstových a tleskacích technik Laghu, Drutam, Anu-Drutam.
Melodická složka je prezentována pomocí Rága a jejího rozdělení na 72 stupnic.
Důraz na spojování kombinací hlásek - Solkattu.
Vytváření rytmů pomocí různých geometrických tvarů - Yati.
Značná část je věnována třem základním koncepcím: Mora (opakování rytmického motivu), Korvai (Mora koncept založený na pětislabikové frázi), Koraipu (střídaní hudební myšlenky mezi jednotlivými hráči).
Prezentace hudebního materiálu pomocí audio a video nahrávek.
Studenti jsou obeznámeni s tradičními nástroji jižní Indie. Jsou schopni uplatnit koncepci Konnakolu v hudbě západního světa a využít ji při hře na membranofony a idiofony.
Osnova
  • 1. Tála
    2. Rága
    3. Mora
    4. Korvai
    5. Koraipu
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná účast ve výuce ve výši alespoň 70%
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022.