H75010z Interactive improvisation and harmonization

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
2/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
MgA. Petr Pařízek, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Osvojení různých metod pro zdokonalení schopností orientace v tóninách a transpozici, harmonizaci, při vytváření doprovodu melodické linky, kontroly harmonického vývoje při improvizaci atd. Znalost těchto disciplín je vhodná nejen pro hráče na klávesové nástroje, ale i nástroje ostatní.

Syllabus (in Czech)
 • Osvojení různých metod pro zdokonalení schopností orientace v tóninách a transpozici, harmonizaci, při vytváření doprovodu melodické linky, kontroly harmonického vývoje při improvizaci atd. Znalost těchto disciplín je vhodná nejen pro hráče na klávesové nástroje, ale i nástroje ostatní. První semestr je zaměřen na objasnění vztahů mezi charakterem modálním a harmonickým (tzn. na vztah tónového výběru a harmonického kontextu), ve druhém jsou prezentovány četné harmonizační a improvizační postupy v rámci daného hudebního kontextu (tzn. harmonie barokní, klasicistní, romantická atd.). Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

  Zimní semestr je zaměřen na objasnění vztahů mezi charakterem modálním a harmonickým (tzn. na vztah tónového výběru a harmonického kontextu). Výuka je prováděna formou přednášek a praktických cvičení.

  Budou probírána tato témata:
  - zobecnění harmonických pravidel a zásad zhruba za posledních 400 let (tj. prvotní zacházení s trojzvuky, kvintová vzdálenost intervalů a akordů),
  - harmonická ornamentika (čtyř- a vícezvuky); čtyřzvuk jako dvojice kvint nebo dvojice tercií; naznačené čtyřzvuky; doplňování chybějícího tónu čtyřzvuku,
  - orientace v tóninách podle základních harmonických funkcí (především pomocí kadencí),
  - volba a hodnocení tónového terénu na základě tetrachordů a stupnic (inverze, transpozice, permutace atd.),
  - zobecnění výběru tónů z hlediska modů - mody diatonické, nediatonické, církevní, oktatonika (Ravel/Messiaen), podhalanský modus atd.,
  - přirozená intonace jako původ harmonických i modálních preferencí v evropské hudbě,
  - alternativní ladění a nekvintové harmonické systémy

  V letním semestru jsou prezentovány četné harmonizační a improvizační postupy v rámci daného hudebního kontextu (tzn. harmonie barokní, klasicistní, romantická atd.). Výuka je prováděna formou přednášek a praktických cvičení.
  Budou probírána tato témata:
  - akordika a harmonie v různých fázích vývoje evropské hudby zhruba od 17. století (v baroku primárně trojzvuky, důležitost harmonického i melodického významu jednotlivých hlasů), v klasicismu (užívání čtyřzvuků omezeno jen na některé postupy), v romantismu (posun ve významu čtyřzvuků oproti předchozím pohledům), v impresionismu (akord jako složená zvuková barva, transpozice septakordů a nónových akordů, celotónová stupnice atd.), v hudbě 20. století (polytonalita, kvartové souzvuky, vrstvení akordů), v jazzu (kombinace harmonického a spektrálního významu vícezvuků),
  - modální harmonizace - raně barokní hudba, v klasicismu Rejcha, později Ravel, Reich, Pärt, folklórní hudba evropská i mimoevropská; transpozice souzvuků - jednou přísně po půltónech, jindy modálně podle výběru tónů,
  - rozeznávání akordů sluchem,
  - harmonický kontext v tonální hudbě (podstata harmonických funkcí), vztah harmonické funkce k jednomu zvolenému tónu,
  - pohotovost při okamžité harmonizaci,
  - akordická myšlenka, akordická improvizace,
  - interaktivní modulace, transpozice harmonických funkcí
Literature
 • Kelley, Robert T.: Figured Bass Symbology, Lander University, South Carolina, 2005 (dostupné na stránkách www.robertkelleyphd.com/FiguredBass.pdf). info
 • Pařízek, Petr: Vývoj a užití intonace, Opus Musicum, Brno, 2006 (dostupné na stránkách www.audified.com/projekt/vavcjamu/downloads/clanky/files/intonace.pdf). info
 • Downes, Chris: Prime Numbers in Music Tonality, New York University, New York, 2008 (dostupné na stránkách http://cs.nyu.edu/courses/summer08/G22.2340-001/projects/CD_MusicTheory.pdf). info
 • Erlich, Paul: The Forms of Tonality, Xenharmonikon, New Hampshire, 2001 (dostupné na stránkách www.lumma.org/tuning/erlich/erlich-tFoT.pdf). info
 • Monzo, Joseph L.: JustMusic: A New Harmony, Tonalsoft Press, California, 1998 (verze bez diagramů je dostupná na stránkách http://tonalsoft.com/monzo/book/JustMusic3ed.zip). info
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H75010z