H70149z Vyučovatelská praxe

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/5. 5 kr. 5 z 10. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Ovládnutí moderních forem výuky klavírní hry v přímé praxi. Praktická aplikace poznatků získaných ve všech ostatních studovaných předmětech. Pedagogický výstup s modelem u státní závěrečné zkoušky.
Osnova
  • Konfrontace výuky studenta s výukou pedagoga JAMU při práci s žákem –modelem. Konzultace žáků studenta, analýza nahrávek pedagogické práce studenta na jeho pracovišti (jednotlivé lekce i koncertní vystoupení žáků). Příprava k pedagogickému výstupu studenta u státní závěrečné zkoušky. Příprava k pedagogickému výstupu v rámci výběrového řízení na místo klavírního pedagoga.
Metody hodnocení
v zimním semestru zápočet, v letním semestru SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.