H70042z Multimediální kompozice III

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
8/0. 16 kr. 16 z 32. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr. Richard Fajnor (přednášející)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (přednášející)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 11:50–12:35 113, Po 12:40–13:25 113, Po 16:50–18:25 011, Po 18:20–19:50 205, Po 18:30–20:05 011, Čt 15:10–17:35 301
Předpoklady
úspěšné absolvování druhého ročníku studia ve studijním programu Multimediální tvorba
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a příběhem.

Cíle předmětu:
Příprava studentů pro navrhování a tvorbu děl rozvíjejících tradice vyprávění, sdílení obecných hodnot prostřednictvím mýtů pohyb v širokém spektru od klasického tance přes performance až ke koncertu a představení. Vytvoření vyprávění, dramatické kompozice nebo adaptace literárního díla využívající těchto vztahů s využitím prostředků dalších uměleckých druhů a strategií nastudovaných v předchozích semestrech.
Výstupy z učení
Student po absolvování předmětu prokazuje:
dovednosti:
- volit adekvátní formy a výrazové prostředky pro naplnění svého tvůrčího záměru a využívat k tomu různých základních i pokročilejších technologických postupů pro tvorbu příběhu a jeho multimediální prezentace,
- používat adekvátní postupy při práci s technologiemi a produkčními i kreativními programy,
znalosti:
- profesního slovníku včetně cizího jazyka a orientace na odbornou terminologii,
- je informován o různých tvůrčích postupech, o principech tvorby příběhu a je schopen vytvořit prototyp nebo hotové umělecké dílo,
- nejznámějších děl světového umění v oblasti scénické a multimediální tvorby,
kompetence:
- koordinovat základní produkční kroky pro finalizaci definitivní podoby uměleckého díla,
- formulovat problém, volit a obhájit svůj vlastní interpretační názor,
- je schopen systematického plánování a zvládá základní organizaci své práce.
Osnova
 • Osnova a výuková témata:
  - myšlení a jazyk, etymologie, orální tradice - vyprávění, zpěv, dramatizace, umělý jazyk, alfanumerické a binární kompozice, matematická lingvistika - softwarová řešení
  - situace, událost, slavnost, rituál a každodenní obřad (přírodní národy a ritualizace všedního života)
  - vyprávění literární, výtvarné, hudební, divadelní, filmové, interaktivní (počítačová hra) / koncept / kontext v multimediální realizace
  - struktura příběhu a narativní koncepce - vstup, výstup, pohyb, vrcholy, souvislého /nesouvislého příběhu, lineární a nelineární vyprávění, hypertext comics, klip, akce, virtuální realita
  - vznik mytologií rytmizováním každodenní životní zkušenosti, mýtus a dějiny lidstva
  - míra stylizace a potřeba autenticity
Literatura
  povinná literatura
 • Ivo Bláha: "Zvuková dramaturgie audiovizuálního díla", AMU Praha, 2006. info
 • Deleuze Gilles & Guattari Félix: „Tisíc plošin“, Herrmann & synové, Praha, 2010, ISBN 978-80-87054-25-3
 • Weibel Peter (edit.): „Sound Art“, ZKM Karlsruhe, 2019, ISBN 978-0-262-02966-7
  doporučená literatura
 • Lev Manovich: "The language of New Media", The MIT Press London, 2001. info
 • Paul Virilio, "Informatická bomba", Pavel Mervart, 2004. info
 • Aktuální nabídka časopisů o současném umění. info
 • Leopoldseder Hannes, Schöpf Christine, Stocker Gerfried: „CyberArts 2019/ S+T+ARTS“, Hatje Cantz Verlag, Ars Electronica, Linz, 2019, ISBN 978-3-7757-4577-2
 • Hanáková Petra (edit.): „Výzva perspektivy/ obraz a jeho divák od malby quattrocenta k filmu a zpět“, Academia, Praha 2008, ISBN 978-80-200-1625-6
Výukové metody
osobní konzultace + individuální práce studenta na praktických výstupech - 4+10 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr budou posuzovány alespoň dva návrhy nebo koncepty a jeden z nich dokončen v nějaké podobě prototypu nebo dokončené realizace, díla.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Metody hodnocení
Klauzurní komisionální zkouška - posouzení semestrálních a klauzurních realizací.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023, zima 2024.