H70006z Hra na klavír I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/0/0. 13 kr. 13 z 26. Ukončení: z.
Vyučující
prof. Jiří Doležel (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
doc. Igor Ardašev (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:50–19:00 205
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Rozšíření repertoáru o co možná největší počet klíčových titulů různých stylových období a autorů, přičemž je repertoár rozdělen na skladby nastudované (lze koncertně provést) a prostudované (důkladná praktická znalost skladeb umožní adekvátní pedagogický přístup, příp. nastudování). Příprava na koncertní vystoupení v rozsahu minimálně půlrecitálu. Spoluúčast na tvorbě i realizaci tematických koncertních projektů na půdě fakulty i mimo ni. Studium repertoáru využitelného pro konkurzy atp..
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.:. info
  • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
  • Wolters, K.: Handbuch der Klavierliteratur zu zwei Händen. 4. vydání, Zürich - Mainz 1994. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
přednáška - individuální lekce
Metody hodnocení
zimní semestr: zápočet
letní semestr: klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.