H60408 Sociologie médií a komunikace

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: zk.
Vyučující
Mgr. Vít Kouřil (přednášející)
Garance
Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra hudební produkce - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Po 13:30–15:10 012
Předpoklady
Úspěšně složená přijímací zkouška ke studiu hudebního manažerství.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Osnova
 • A. Mediální komunikace a mediální studia: definice a periodizace médií a komunikace, základní funkce médií; konkurenční příběhy historie médií, představení oboru mediální studia, klasifikace mediálních produktů

  B. Teorie chování médií: poznávací přístupy, výzkumné metody; typy mediálních teorií; př.: teorie masové společnosti, politická ekonomie médií, teorie informační společnosti, sociální trendy ovlivňující chování médií; významné mediální školy;

  C. Působení médií a mediální publika: periodizace výzkumu vlivu médií na publika, typologie působení – účinků médií, druhy publik, konstrukce publik, aktivita publik, měření publik;

  D. Moc médií: druhy mediální moci; politická a ekonomická manipulace, reklama, hegemonie, elity, dominantní ideologie, modely propagandy, PR, spin doctoring;

  E. Mediální systémy: základní mocenské role v mediálním systému, mezinárodní srovnání mediálních systémů: 4 teorie tisku, hlavní trendy v mediální politice a legislativě ČR a EU;

  F. Ekonomika médií: klíčové ekonomické trendy v médiích, např. vlastnická koncentrace, integrace, oligopolizace či globalizace; vlastnická struktura médií v ČR a ve světě;

  G. Hudební trh: historie, struktura a současné trendy hudebního trhu, největší hráči na trhu ve světě a v ČR, marketingová terminologie a promo strategie včetně mediální podpory

  H. Životní styl a hudební vkus: sociologie životního způsobu/stylu, populární kultura, kulturní preference české společnosti, výzkumy kulturního vkusu

  I. Mediální organizace: dělba redakční práce, intervenující vlivy ovlivňující povahu mediálních produktů: rutinní praktiky novinářů, zpravodajské principy a hodnoty, zpravodajské a publicistické žánry, typy zpráv, základní principy žurnalistiky, kdo jsou (čeští) novináři/ky?

  J. Elektronická média: důležité změny pod vlivem TV, rozhlasové a televizní žánry, schémata a formáty, soudobé trendy a jejich kritika: bulvarizace, infotainment, reality TV atp.;

  K. Nová – digitální – síťová – online média: výzvy digitalizace, charakteristické rysy a základní trendy nových médií; výhody, rizika a důsledky tzv. online sociálních sítí, mediální studia 2.0

  L. Hudební žurnalistika: nástin vývoje hudebního tisku, mapa hudebních časopisů a webů, trendy v hudební žurnalistice včetně její online podoby
Literatura
 • DeFleur, M., Rokeach-Ball, S. (1996). Teorie masové komunikace. Praha: Karolinum. info
 • Fiske, J. (libovolné vydání). Introduction to Communication Studies. London: Routledge. info
 • Jirák, J., Köpplová, B. (2003). Média a společnost. Praha: Portál. info
 • McNair, B. (2004). Sociologie žurnalistiky. Praha: Portál. info
 • McQuail, D. (1999). Úvod do teorie masové komunikace. Praha: Portál. info
 • Reifová, I. (ed.) (2004). Slovník mediální komunikace. Praha: Portál. info
 • Schulz, W., Hagen, L., Schorer, H., Reifová, Končelík, J. (2005). Analýza obsahu emdiálních sdělení. Praha: Karolinum. info
Výukové metody
Přednášky
Metody hodnocení
Zkouška v podobě závěrečného písemného testu, jehož otázky vycházejí z písemných podkladů ke kurzu a doporučené literatury.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2019/H60408