H60322z Music Organization and Structures Seminar II

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
PhDr. Marie Kučerová (lecturer)
Ing. Roman Fürle (lecturer)
Mgr. Vítězslav Mikeš, Ph.D. (lecturer)
Mgr. Blanka Prokšová (lecturer)
MgA. Lucie Šnajdrová (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Wed 13:30–15:10 006
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně zakončený předmět OSHP I a seminář OSHP I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je příprava studentů pro výkon povolání v kulturní organizaci. Seminář doplňuje hlavní předmět OSHP II a do hloubky rozvíjí jednotlivá témata, jejichž porozumění je klíčové pro působení v hudební umělecké organizaci. Veškeré informace jsou aplikovány na modelu symfonického orchestru.
Syllabus (in Czech)

 • Seminář OSHP II navazuje plynule na výuku OSHP II formou cvičení, diskuzí, příspěvků studentů.

  Výběr z témat:
  1. Finanční řízení orchestru
  2. Dramaturgie hudby a orchestru
  3. Management hudebních festivaly
  4. Management orchestru - turné , koncerty, zahraničí
  5. Moderní koncertní sály
Literature
  recommended literature
 • Hrabětová, E. : Organizace práce. Vysoká škola ekonomická, Praha 1998. info
 • Vítek, S. : Řízení a organizace divadla. Divadelní ústav, Praha 1986. info
 • Weihrich, H. - Koontz, H. : Management. Victoria Publishing, Praha 1993. info
Teaching methods (in Czech)
Pravidelné semináře, náslechy, přednášky, diskuse a případná další pracovní setkání.
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Podrobné informace uvádí příloha.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H60322z