H60300z Direction III - graduation project

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
2/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Václav Málek (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 15:10–16:14 008/A, Wed 16:50–18:25 008/A
Prerequisites (in Czech)
Úspěšně zakončený druhý ročník studia operní režie.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Principy operní režie, zvládnutí metody režijní práce a metody práce s hercem. Herecké školy, hledání vlastního přístupu k práci s hercem. Zásady práce s tvůrčím týmem režiséra, formulace vlastních postojů k režijní práci, hledání osobitého režijního režijního výrazu.
Literature
 • Hilar, Karel Hugo : Pražská dramaturgie. Praha, 1930 : Sfinx, Janda. info
 • Felsenstein, W. - Melchinger, S. : Hudobné divadlo. ŠHV, Bratislava 1964. info
 • Mejerchol’d, Vsevolod Èmil’jevič : Rekonštrukcia divadla. Bratislava, 1978. info
 • Götz, F. : Wagner - Regie. Atlantis Musikbuch Verlag 1983. info
 • Vostrý, J. : Materiály ke studiu režie a dramaturgie. Státní pedagogické nakladatelství, Praha 1989. info
 • Southwell-Sander, P. : Verdi. Champagne Avantgarde, Bratislava 1995. info
 • Wagner, Richard : Opera a drama. Praha: Paseka, 2002. info
 • Craig, Edward Gordon : O divadelním umění. Praha: Divadelní ústav, 2006. info
Teaching methods (in Czech)
Přednášky, samostatná práce v Komorní opeře, režisér - vedoucí realizačního týmu.
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H60300z