H60109z Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Martin Opršál (přednášející)
Kamil Slezák (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 14:20–15:05 S20, Út 15:10–15:55 S20, St 16:50–17:35 S19, St 17:40–18:25 S19
Předpoklady
Absolvování předmětu Hra na nástroj II (bicí nástroje) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Výběr vhodných skladeb pro bakalářský projekt, s akcentem na individuální projev každého jednotlivce.
Osnova
 • MELODICKÉ NÁSTROJE
  U sólově zaměřených hráčů výběr z virtuóznějších skladeb (výběr ze skladeb N. J. Živkoviće: Fluctus, Ultimatum I - Musica Europea, Ilijaš - Gertel Verlag; skladby z okruhu kolem L. H. Stevense - Keyboard Percussion Publ., transkripce).
  U hráčů orientujících se na soudobou hudbu možnost interpretace nových skladeb studentů a pedagogů katedry kompozice.
  U univerzálněji zaměřených hráčů důraz na pestrost výběru repertoáru, navíc nutnost posilovat schopnost hry z listu (důležité pro možnou budoucí hru v orchestru), např. P. Boona: Rhythmical Articulation for the Bass Clef Instruments.

  MALÝ BUBEN
  U hráčů zaměřených na malý buben pomoc při výběru vhodné absoloventské skladby, přičemž bude přihlíženo zejména k osobitosti projevu.
  Dotváření herního přednesu a individuality studenta v dané oblasti jeho zájmu.
  U zájemců o orchestrální hru studium hry z listu.
  Studijní materiál: dle vlastního výběru.
Literatura
 • Hladík, Petr: Zápis a interpretace hudby pro bicí nástroje ve 20. století - diplomová práce, JAMU Brno. info
 • Dále dle výběru - literatura poskytující informace o autorech a skladbách do programových listů. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Další komentáře
Poznámka k ukončení předmětu: Pro úspěšné ukončení předmětu je nutná účast ve výuce ve výši alespoň 80% a minimálně jedno vystoupení na interpretačním semináři.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
 • Statistika zápisu (nejnovější)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2019/H60109z