H60105KLz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Vít Spilka (lecturer)
prof. Mgr. Milan Polák (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
Tue 15:10–15:55 211, Tue 16:00–16:45 108
Prerequisites (in Czech)
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • příprava na absolventský projekt, který bude koncipován dle zaměření studenta:
  budou převažovat skladby pozdního baroka (J.M.Molter) a raného klasicismu
  (J.V.Stamitz), vrcholného klasicismu a raného romantismu
  budou v něm převažovat skladby vzniklé po roce 1950 s důrazem na soudobé
  interpretační techniky
  LS
  Příprava a uskutečnění absolventského projektu - přehrání celého programu
  na seminářích i koncertech mimo školu, konzultace při poslechu nahrávek těchto
  vystoupení, zaznamenání projektu na CD a video
Literature
 • Brymer, J. : Clarinet. MacDonald and Janes, London 1976. info
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990). info
 • University Cambridge: The Clarinet. 1995. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H60105KLz