H60105FAz Instrument Playing - graduation project II

Faculty of Music
Winter 2019
Extent and Intensity
0/2. 15 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Tue 10:10–10:55 213, Tue 16:50–17:35 213
Prerequisites (in Czech)
ukončení 1.ročníku navazujícího magisterského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na Hru na nástroj I. Student intenzivně rozvíjí své technické a hudební dovednosti. Repertoár je zaměřen nejen na přípravu absolventského projektu, ale současně je směřován na přípravu pro výběrová řízení nebo interpretační soutěže.
Learning outcomes (in Czech)
Student rovněž rozšiřuje a prokazuje široké znalosti v oblasti fagotového repertoáru, orientuje se i v soudobých trendech vývoje techniky. Výuka rovněž podporuje schopnost strukturovaného verbálního projevu, abstraktního myšlení, analýzy a syntézy a důležitou schopnost sebereflexe.
Syllabus (in Czech)
 • - Příprava na provedení absolventského projektu
  - Poslech a studium nahrávek významných světových fagotistů
  - Studium stěžejních skladeb fagotového repertoáru
  Učební osnova může dle výběru obsahovat např. tyto skladby: Jean Francaix: Koncert pro fagot a 11 smyčcových nástrojů André Jolivet: Koncert pro fagot, smyčce a harfu Heitor Villa-Lobos: Ciranda das sete notas Sofia Gubaidulina: Concerto for bassoon and low strings Eric Ewazen:  Concerto for Bassoon and Wind Ensemble
Literature
 • MCGILL, David. Sound in Motion. Indiana: Indiana University Press, 2009. URL info
 • WEISBERG, Arthur. The art of wind playing. 2007. ISBN 1-57463-084-9. info
 • GALLOIS, Pascal. La technique du basson (The Techniques of Bassoon Playing). Kassel: Barenreiter-Verlag, 2009. info
 • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
 • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford Univ. Press, London 1967. info
 • Svoboda,F.: Vibrato (habilitační práce). Knihovna JAMU,Brno 1992. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, vystupování na veřejných koncertech a seminářích
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 15 z 30.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2018, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2019, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2019/H60105FAz