H601013z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 12 kr. 12 z 24. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Zdeněk Nováček (přednášející)
MgA. Pavel Černý (přednášející)
prof. MgA. Kamila Klugarová (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - hodnocení A-E za ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - V návaznosti na předcházející studium další rozšiřování znalostí v oblasti tzv. historicky poučené interpretace s akcentem na diferenciaci úhozové techniky - rané a vrcholné baroko v severním Německu (např. S. Scheidt, M. Praetorius, H. Scheidemann, F. Tunder, M. Weckmann, D. Buxtehude, N. Bruhns, V. Lübeck, G. Böhm, J. A. Reinken apod.).
  - J. S. Bach - nastudování skladby z okruhu tzv. volných forem - výběr podle dosavadních repertoárových znalostí studenta.
  - Interpretace triových skladeb J. S. Bacha (sonáty BWV 525-530, chorální zpracování BWV 655, 660, 664, 676, 682, 688 - výběr) včetně rozboru historicky odvoditelných možností rejstříkových kombinací.
  - Pokračování ve studiu tzv. historicky poučené interpretace - pozdní baroko v severním a středním Německu (kromě J. S. Bacha např. G. F. Händel, G. Ph. Telemann, G. Walther, J. C. Vogler, T. Krebs apod.)
  - Studium kompozice z období romantismu - podle dosavadního repertoárového zaměření je volba orientována buď na německý romantismus (např. F. Mendelssohn-Bartholdy, R. Schumann, F. Liszt, J. Brahms, J. Reubke, A. G. Ritter, M. Reger apod.) nebo francouzský romantismus (zejména tvorba C. Francka) s důrazem na stavbu melodické linky a fráze.
  - Studium skladby z okruhu 20. století s ohledem na celkovou dramaturgii vystoupení, avšak s důrazem na znalost tvorby českých a francouzských skladatelů, zejména P. Ebena a O. Messiaena.
  - Pokud se ve výběru skladby z období romantismu a 20. století jedná o dílo francouzského autora, je součástí studia rovněž seznámení s rejstříkovými pokyny těchto skladatelů i historickým vývojem této zvyklosti.
Literatura
 • Bach, C. Ph. E.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der französischer Orgelmusik. Merseburger 1986. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik J. S. Bach. Merseburger 1995. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik M. Reger. Merseburger 1988. info
 • Couperin, François: L´Art de toucher le clavecin. Breitkopf und Härtel 1933. info
 • Dolmetsch, Arnold: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, Robert: The interpretation of early music. Faber and Faber, London 1977. info
 • Ferguson, Howard: Keybord Interpretation from the 14th to the 19th century. London 1979. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Gleason, Harold: Method of Organ Playing. Meredith Corporation, New York, nedat. info
 • Jakob, Friedrich: Die Orgel. Hallwag Verlag, Bern und Stuttgart, nedat. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Carus-Verlag, Stuttgart 1990. info
 • Lohmann, Ludger: Die Artikulation des 16.-18. Jahrhunderts. Regensburg 1990. info
 • Matthaei, Karl: Vom Orgelspiel. Leipzig 1949. info
 • Quantz, J. J.: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 1752. info
 • Riemann, Hugo: Katechismus der Orgel. Leipzig 1888. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
Výukové metody
2 hodiny/týden - individuální výuka
Metody hodnocení
komisionální klasifikované zápočty + potvrzení hodnocení za LS tzv. děkanskou komisí
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.