H601011z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
0/2/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
St 16:50–19:00 205
Předpoklady
Podmínkou je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • - Vytýčení hlavních problémových okruhů, spojených s nástupem vysokoškolského způsobu studia klavírní interpretace, a to zejména diferenciace úhozu s cílem rozšiřování kvality zvuku a její důsledné sluchové kontroly.
  - Prohloubení orientace studenta v rovinách: sémantika / estetika / technika.
  - Studium alespoň jednoho díla z okruhu D. Scarlatti - G.F. Händel - J.S. Bach (např. Preludium a fuga BWV 846 až 893) - zásadně bude použit urtext.
  - Započetí studia cyklického díla klasicismu (věnovat pozornost nejen Haydnovi
  - a Mozartovi, ale i českým autorům té doby), pokud možno s využitím urtextových edic.
  - Nastudování odpovídajícího počtu koncertních etud, nejméně jedna z nich bude Chopinova (mimo op. 10/3, op. 25/7 a op. posth.). Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku bakalářského studia je student povinen prezentovat na klasifikovaných zápočtech nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
  nejméně 5 koncertních etud nebo skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být
  dvě Chopinovy a další dvě od autorů: Liszt, Chopin, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
  nejméně 2 barokní polyfonní díla
  nejméně jednu klasickou sonátu
  nejméně jednu skladbu L. Janáčka
  LS
  - Dokončení studia uceleného barokního díla, příp. cyklu nebo jeho částí (okruh Scarlatti, Händel, Bach).
  - Dokončení studia koncertních etud - nejméně jedna z nich bude Chopinova (mimo op. 10/3, op. 25/7 a op. posth.)
  - Nejpozději do konce letního semestru 2. ročníku bakalářského studia je student povinen prezentovat na klasifikovaných zápočtech nebo bodovaných veřejných vystoupeních:
  nejméně 5 koncertních etud nebo skladeb virtuózního charakteru, z nichž musí být
  dvě Chopinovy a další dvě od autorů: Liszt, Chopin, Skrjabin, Rachmaninov, Debussy
  nejméně 2 barokní polyfonní díla
  nejméně jednu klasickou sonátu
  nejméně jednu skladbu L. Janáčka
  - Orientace studenta ve vztazích sémantika / estetika / technika.
  - Práce s urtextem.
Literatura
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla,. info
 • např.: Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Methuen-Campbell, J. : Chopin Playing. Taplinger Publishing, New York 1981. info
 • Schumann, R. : O hudbě a hudebnících. SNKLHU, Praha 1960. info
 • Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Keller, H. : Die Klavierwerke Bachs. Peters, Lipsko 1950. info
 • Quantz, J.J. : Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1990. info
 • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
 • Bach, C.P.E. : Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Kahnt, Lipsko 1920. info
 • Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. 3. vydání, Bloomington 2000. info
 • Notové materiály, pokud možno urtextové apod. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Metody hodnocení
komisionální klasifikovaný zápočet
komisionální klasifikovaný zápočet a tzv. děkanská zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.