H51477Sz Dirigování I

Hudební fakulta
zima 2019
Rozsah
2/0/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Blanka Juhaňáková, ArtD. (přednášející)
MgA. Mgr. Pavel Koňárek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
Absolvování bakalářského studia, obor dirigování sboru.
Studium partitur vokálně-orchestrálních a operních děl 19. a 1. poloviny 20. století. Aktivní účast na semináři dirigování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Rozšiřování náplně studia - interpretace sborových skladeb a velkých vokálně-instrumentálních děl období romantismu a 20. století. Zaměření se na a cappella tvorbu 20. a 21. století.
Osnova
  • V návaznosti na bakalářské studium daného oboru pokračovat ve studiu vokálně-orchestrálních děl 19. a 1. poloviny 20. století. Využití dirigentské techniky při interpretaci velkých vokálně-instrumentálních děl romantického stylu s vyjádřením obsahovosti a vnitřního duchovního vnímání. Metodika práce s velkým sborovým tělesem při studiu velkých vokálně-instrumentálních děl. Srovnání zvukovosti a barevnosti sboru v malých a velkých formách období romantismu a 20. a 21. století. Rozbor orchestrální partitury vzhledem k vokálnímu partu. Dynamika sboru, její korekce v závislosti na instrumentaci. Studium děl: Vokálně-instrumentální díla z období romantismu (minimální počet 2) povinné v rámci zimního i letního semestru: Antonín Dvořák: Rekviem, Op. 89 Johannes Brahms: Německé rekviem, Op. 45 Arthur Honneger: Jana z Arku na hranici Igor Stravinskij: Oidipus rex Leoš Janáček: Glagolská mše Výběr a cappella cyklů, především z 20. a 21. století.
Literatura
  • Herzfeld F.: Musica nova, Mladá fronta, Praha 1966. info
  • Lébl V.: Cesty moderní opery, Státní hudební nakladatelství, Praha 1961. info
  • Kolektiv autorů: Skladatelé o hudební poetice 20. století, Československý spisovatel, Praha 1960. info
  • KRESÁNEK, Jozef: Tonalita. Bratislava : Opus, 1982
  • ZICH, Jaroslav: Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha : Supraphon, 1990
  • MICHAILOV, Michail K.: Štýl v hudbe. Bratislava : Opus, 1985
  • KRESÁNEK, Jozef: Tektonika. Bratislava : Ascot, 1994
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2018, zima 2020.
  • Statistika zápisu (nejnovější)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/predmet/hf/zima2019/H51477Sz