H75005z Etnomuzikologie

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/0. 2 kr. 2 z 4. Ukončení: z.
Vyučující
Ing. MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Rozvrh
Út 9:20–10:05 116/3, Út 10:10–10:55 116/3
Předpoklady
EVER ( H75005l Etnomuzikologie )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Cílem předmětu je získání přehledu o lidové hudbě a hudbě tzv. vyšších kultur celého světa z hlediska zvukové zkušenosti, historického zařazení i estetických a teoretických aspektů, zakotvení evropské artificiální hudby v tomto kontextu, a v neposlední řadě i předestření základů etnoorganologie.

Osnova
 • Posluchači získají v tomto předmětu přehled o lidové hudbě a hudbě tzv. vyšších kultur celého světa z hlediska zvukové zkušenosti, historického zařazení i estetických a teoretických aspektů, dozví se o metodách analýzy a možnostech zápisu, budou seznámeni s ukázkami fenoménů mimoevropské a lidové hudby. Výuka probíhá formou přednášek a praktických cvičení.

  ZS:
  Metody a definice etnomuzikologie. Tradiční kultura.
  Stratifikace hudebních projevů člověka z hlediska historického a geografického, možnosti a limity tohoto přístupu.
  Nutné základy antropologie, původ a stěhování etnik.
  Tradiční hudba jednotlivých geografických celků.
  LS:
  Hudba vyšších kultur, teoretický a estetický základ, časové zařazení ve vztahu k evropské hudbě.
  Metody analýzy a možnosti zápisu.
  Ukázky fenoménů mimoevropské a lidové hudby do kompoziční praxe evropské artificiální hudby.
Literatura
 • Nettl, B.: Music in primitive culture, Harvard University Press, Cambridge, 1955. info
 • Jurková, Z. a kol.: Kapitoly z mimoevropské hudby, Univerzita Palackého, Olomouc, 2001. info
 • Sambamoorthy, P.: South Indian Music, Madras, 1983. info
 • Deva, B.Ch.: An introduction to Indian music , New Delhi , 1981. info
 • Shigeo, K.: The traditional music of Japan, Ongaku no tomo sha edition, Tokyo, 1984. info
 • Song, P.: Korean Music, Jimoondang Publishing Company, 2000. info
Výukové metody
Výuka probíhá hromadně formou poslechu a analýzy nahrávek, vypracovávání analýz a určení neznámého zvukového materiálu.
Hromadná výuka, přednáška a cvičení, Út 9:20 - 10:55, učebna 116/3
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.