H73022z Informační kurz

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
2/0/0. 0 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. MgA. Jana Goliášová (lecturer)
Guaranteed by
doc. MgA. Jana Goliášová
Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
Předmět je určen pro všechny studenty 1. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is offered to students of any study field.
Course objectives (in Czech)
Cílem předmětu je poskytnout studentům základní informace o organizační struktuře fakulty, organizaci studia, o používání IS, seznámit je s vnitřními předpisy, které mají pro ně význam (SaZŘ, Stipendijní řád), poskytnout jim informace o technologiích, které lze využívat při studiu (informační technologie, nahrávací studio na HF, půjčovna technologií), seznámit je s provozem Koncertního oddělení HF, Divadla na Orlí, poskytnout jim informace o zahraničních studijních pobytech (Erasmus, pracovní stáže, aj.)
Teaching methods (in Czech)
přednáška, řízená diskuse
Assessment methods (in Czech)
Dvouhodinová přednáška na začátku zimního semestru. Povinná pro studenty 1. ročníku bakalářského studia, pro ostatní ročníky a doktorandy je fakultativní. Zápočet lze získat pouze na základě účasti na přednášce, kterou musí student absolvovat v plném rozsahu 2 hodin.
Language of instruction
Czech
Further Comments
The course is taught: in blocks.
The course is also listed under the following terms Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H73022z