H70037z Interaktivní prostředí

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Čt 18:30–20:05 113
Předpoklady
EVER ( H70037l Interaktivní prostředí )
Základy práce na PC Win, Mac OS X. Orientace v principech zvukové a obrzové postprodukce.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • 1.) Teoretický úvod do problematiky, ukázky realizovaných děl v rámci celosvětové produkce.
  2.) Popis a úvod do platformy Arduino a jéjí aternativy.
  3.) Popis a úvod do softwarového nástroje Max
  4.) Kreativní využití produktů iPhone či iPod v oblasti tvorby interaktivních systémů - OSC, MRMR OSC, TouchOSC, apod.
  5.) Propojení výše zmíněných nástrojů v jeden funkční celek - praktické experimentování.
  6.) Realizace individuálního praktického projektu.
Literatura
 • Nicolas Collins: Handmade Electronic Music -- The Art of Hardware Hacking (Second Edition), Routledge, New York (2009). info
 • Massimo Banzi: Getting Started with Arduino, O'Reilly Media / Make (2008). info
 • Tom Igoe: Making Things Talk, O'Reilly Media / Make, (2007). info
Metody hodnocení
Způsob ukončení předmětu:
1. Odevzdání konceptu interaktivního audiovizuálního díla na zvolené téma v rozsahu 2 normostran.
2. Nebo: Praktická realizace interaktivního audiovizuálního díla v dostupné formě.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021.