H60389z Voice III - graduation project

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2. 12 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jaroslava Janská (lecturer)
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Natalia Romanová-Achaladze (lecturer)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (lecturer)
Tatiana Teslya (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department - Dean’s Office - Faculty of Music - Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60389l Voice III - graduation project )
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Hlavní studijní náplní je příprava 1/2 recitálu a úkolu pro Komorní operu.
  Program 1/2 recitálu v trvání min. 30 min., proveden zpaměti, minimálně jedna skladba programu musí být uvedena v českém jazyce.
  Hlasová cvičení pro trénink hlasové zdatnosti se zaměřují na melodické ozdoby, běhy
  ve složitějších provedeních, ale i recitativ.
  3. ročník jako předěl ve studiu vznáší požadavky zřetelného pozitivního hlasového
  vývoje a formování pěvecké osobnosti.
  v LS
  Výběr árií a písní pro zápočet je rozšiřován co do technické náročnosti i interpretační
  závažnosti. V áriích jde o barokní árie zdobené, s kadencemi, ale i o kantátové,
  oratorní a operní árie dalších období. Ve výběru písní rovněž zvyšujeme náročnost i
  rozhled. (např. C. Debussy, R. Strauss, I. Stravinskij, česká i světová tvorba
  20. století).
  Posluchač nastuduje 2 - 3 árie antiche a 2 - 3 operní árie, odpovídající jeho technické
  vyspělosti.
Literature
 • Beyschlag, Ch. : Die Ornamentik der Musik. Breitkopf und Härtel, Leipzig 1953. info
 • vyd. info
 • Wichmann, K. : Vom Vortrag des Recitativs und seiner Ercheinungsformen. VEB Breitkopf und Härtel, Leipzig 1965. info
 • Haböck, F. : Die Kastraten und ihre Gesangskunst. Deutsche Verlag - Austalt, Stuttgart, Berlin u. Leipzig 1928. info
 • Sychra, A. : Impresionismus a exprese v hudbě. Supraphon 1990. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka,vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 12 z 24.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60389z