H60313z Scénografie III

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Mgr. Václav Málek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60311z Scénografie II && EVER ( H60313l Scénografie III )
Úspěšně zakončený druhý ročník studia, absolvovaný předmět Scénografie II.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Půdorys vymezuje prostor inscenace pro režijní aranžování: přečíst různé půdorysy našich divadel, zakreslit v měřítku do půdorysu jednoduchou dekoraci s nábytkem, vytvořit ve stejném měřítku jednoduchou maketu dekorace, teorie barev (psychologie barev na scéně). Svícení v divadelním prostoru: seznámení s jednotlivými typy reflektorů, osvětlovacích pultů a jejich používáním, principy svícení postavy (herce) v prostoru, principy svícení dekorací, práce s barevnými filtry, použití projekcí.
Literatura
  • Chaloupka, A. : Česká divadelní dekorace. Státní grafická škola, Praha 1939. info
  • Vacková, R. : Výtvarný projev v dramatickém umění. Praha 1948. info
  • Kouřil, M. : O malém jevišti. Orbis, Praha 1955. info
  • Svoboda, J. : Tajemství divadelního prostoru. Odeon, Praha 1990. info
  • Parramón, J.M. : Teorie barev. Nakladatelství Vašut 1998. info
Výukové metody
Přednášky, rozbor scénografického řešení vybraných inscenací.
Metody hodnocení
zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.