H60301z Rozbor a dramaturgie oper I

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
1/1. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Alena Vaňákova (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60301l Rozbor a dramaturgie oper I )
zájem o problematiku
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Seznámení s hlavními proudy operní tvorby 20. století na území českých zemí, praktické poznávání a analýza ukázek. Seznámení s hlavními proudy operní tvorby 20. století ve světovém kontextu, praktické poznávání a analýza ukázek.

Osnova
 • přednáška umožňující detailní analýzu hudební konstrukce operních děl s následnou diskusí o jeho divácké (ne)atraktivitě.

  Vývoj české hudebně dramatické tvorby počátkem 20. století, snahy o navázání na tradici Smetana-Dvořák: K. Kovařovic, J. B. Foerster, O. Ostrčil, V. Novák. Odlišná situace na Moravě: vztah k folkloru, psychologizace. L. Janáček a vývoj jeho hudebně dramatického myšlení. B. Martinů a jeho snaha o zdivadelnění opery: opera-film, opera-balet, rozhlasová a televizní opera. Vývoj hudebně dramatické tvorby ve střední Evropě, Francii, Rusku a USA. Expresionismus v opeře, Sprechgesang, obliba jednoaktových oper. Symbolismus - náměty a odlišná hudební uchopení. Neoklasický návrat ve Francii a v Rusku. Nové směry 2. poloviny 20. století: minimalismus, postmodernismus, polská škola.
Literatura
 • Lexikony - Grove (operní), MGG, Riemann. info
 • Tyrrell, J. : Česká opera. Brno 1991-1992. info
 • Tyrrell, J. : Janáček´s operas. London 1992. info
 • Racek, J. : Leoš Janáček. Brno, 1963. info
 • Vogel, J. : Leoš Janáček. Praha 1963. info
 • Šafránek, M. : Bohuslav Martinů. Praha 1961. info
 • Křenek, E. : Über neue Musik. Wien, 1937. info
 • Stuckenschmidt, H.H. : Neue Musik. Zwischen den beiden Kriegen. 2 sv. Berlin, 1951. info
 • Collaer, P. : La musique moderne. Brusel 1958. info
 • Lébl, V. : Cesty moderní opery. Praha 1961. info
 • Jones, R.T. : Music by Philip Glass. New York, 1984. info
 • Trojan, J. : Stručné dějiny opery z hudebně dramaturgického hlediska, dil II., SPN Praha,1986. info
Výukové metody
přednáška prokládaná analýzami a rozbory oper a jejich libret. Pronikání do dramaturgické koncepce operních děl. Metody dokumentovány různorodými video ukázkami.
"Individuální výuka. Cvičení. Středa 14:20-15:05 Učebna 08A."
Metody hodnocení
* zimní semestr zápočet, letní semestr zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.