H60291NOz Repertoár oboru I

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2/0. 1 kr. 1 z 3. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Jakub Klecker (přednášející)
doc. Mgr. Emil Skoták (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60291NOl Repertoár oboru I )
Absolvování bakalářského studia, obor dirigování orchestru.
Studium partitur orchestrálních a operních děl 19. a 1. poloviny 20. století. Aktivní účast na semináři dirigování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Polarizace slohů v dílech největší skladatelských osobností konce 19. a začátku 20. století. Česká hudba v první třetině 20.století.

Osnova
 • Získání teoretického i praktického rozhledu v oblasti repertoáru na přelomu 19.a 20.století.

  Impresionismus - konec éry hudby 19. století na začátku 20. století.
  Hra barev (principy malířství v hudbě) - hudební forma a výraz.
  Výrazné skladatelské osobnosti evropské hudby, které rozvíjely své romantické základy do prvních desetiletí 20. století (Rachmaninov, Skrjabin, Kodály, Szymanowski).
  Paříž po I.světové válce - hudba všedního dne (#Pařížská šestka#, jazz).
  Druhá vídeňská škola (Schönberg, Berg, Webern).
  Skladatelé s vlastními kompozičními systémy (Hindemith,Bartók).
  Ruská větev Rachmaninov - Skrjabin - Stravinskij a její pokračování po roce 1917 (Prokofjev, Šostakovič a další).
  Díla českých skladatelů, jejichž skladby vycházejí z romantického základu (J.B.Foerster,
  O.Ostrčil), žáci A.Dvořáka (J. Suk, V. Novák, O. Nedbal).
  Největší osobnost moravské provenience - Leoš Janáček.
  Pražská a brněnská skladatelská škola po 1.světové válce.
Literatura
 • Jelínek, H. : Uvedení do dodekafonické skladby, Supraphon, Praha 1967. info
 • Karkoschka, E. : Das Schriftbild der neuen Musik, Moeck, Celle, 1966. info
 • Druskin, M. S. : I.Stravinskij, osobnost, dílo, názory, Supraphon, Praha 1981. info
 • Gardavský, Č. : Skladatelé dneška, Panton, Praha 1961. info
 • Sborník : Ungarische Komponisten ; Boosy and Hawkes, Bonn 1954. info
 • Lockenspeiser, E.: Debussy - his Life and Mind ; Collier a. Mac Millan, New York 1962. info
 • Reich, W. : Alban Berg ; Harcourt, New York 1963. info
 • Schönberg, A. : Style und Idea ; Philosophical, New York 1950. info
 • Beljajev, V. : Musorsgkij - Skrjabin - Stravinskij ; Muzyka, Moskva 1972. info
 • Belza, I. : S.V.Rachmaninov - Ruskaja opera ; Muzyka, Moskva 1947. info
 • Štěpánek, V. : Francouzská moderní hudba ; Za svobodu, Praha 1949. info
 • Kolektiv autorů : Čeští skladatelé současnosti, Panton, Praha 1985. info
 • Rut, J. : Dvanáctitónová tonální teorie, Panton, Praha 1969. info
 • Burlas, L. : Formy a druhy, OPUS, Bratislava 1978. info
 • Kuna, M. : Zvuk a hudba ve filmu, Praha, nedat. info
 • Racek, J. : Česká hudba, SNKLHU, Praha 1958. info
 • Helfert, V. : O české hudbě, Orbis, Praha 1957. info
 • Štěpán, V. : Novák a Suk ; Hudební Matice, Praha 1945. info
 • Lébl, V. : Cesty moderní opery ; SHV, Praha 1961. info
 • Němcová, A. : Na okraj Janáčkovy Její Pastorkyně ; Separát ČMM, Brno 1980. info
 • Burghauser - Šolc : Souborné kritické vydání děl L.Janáčka ; Supraphon, Praha 1979. info
 • Kneif, T. : Die Bühnenwerke von L.Janáček ; UE, Wien 1974. info
 • Pečman, R. : Josef Suk a hudební secese ; KPH Brno 1980. info
Výukové metody
Přednáška
Metody hodnocení
Zápočet, zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.