H60210z Cultural Project

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
1/0. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Ing. MgA. Lucie Pešl Šilerová, Ph.D. (lecturer)
Ing. Jana Vondráčková (lecturer)
Guaranteed by
Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Music Production Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Timetable
each odd Monday 11:00–12:35 006
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60210l Cultural Project )
Zápočet z předmětu Kulturní projekt I.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • Zimní semestr:
  1. Druhá fáze aktivit a výstupů "artist management"
  - týmové zorganizování jednoho společného projektu (jde o vybranou práci předmětu kulturní projekt I)
  - organizace, práce na rozpočtu, vlastní zkoušení, zajištění prostoru k uvedení, propagace
  - vyhodnocení a závěrečné vyhodnocení, prezentace výsledků.

  2. Prezentace oboru - vzdělávací akce, veletrhy - tvorba a aktualizace informačních materiálů - příprava dne pro zájemce o studium

  Letní semestr:
  - vyhodnocení průběhu uplynulého ročníku soutěže po stránce odborné i organizační
  - příprava aktuálního ročníku SLJ (propagace, Internet, média)
  - kontaktování porotců, vypsání soutěže, ekonomické zajištění, uzávěrka přihlášek, kontrola slnění soutěžních podmínek, vypracování harmonogramu soutěže, organizační zajištění průběhu soutěže (ubytování a stravování soutěžících a porotců, evidence sponzorských příspěvků),
  - aktuální propagace soutěže, (rozhlas, tisk), osobní přítomnost během soutěže, operativní řešení aktuálních problémů oznámení výsledků sponzorům a sdělovacím prostředkům
Literature
 • návrh vítězného projektu. info
 • další literatura bude navržena pedagogem na základě zvoleného projektu. info
 • Statut Soutěže o cenu Leoše Janáčka. HF JAMU 1997. info
 • Soutěžní podmínky aktuálních národních a mezinárodních soutěží. info
 • Dokumentace minulých ročníků soutěže. info
Teaching methods (in Czech)
V obou semestrech bude výuka probíhat formou pravidelných pracovních setkání. Jejich náplní bude jak částečná teoretická příprava projektů, tak samostatná práce studentů.
Assessment methods (in Czech)
Předmět je zakončen v obou semestrech zápočtem.

Získání zápočtu se odvíjí od vlastní účasti studentů na projektu na základě dohody s pedagogem. Každý ze studentů se aktivně zapojí do realizace projektů a aktivně se zúčastní výuky.

Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60210z