H60199z Kompozice III abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2. 14 kr. 14 z 28. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Martin Smolka (přednášející)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (přednášející)
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
H60197z Kompozice II && EVER ( H60199l Kompozice III abs. projekt )
úspěšné zakončení předchozího ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Příprava na ukončení bakalářského stupně studia, tvorba absolventského projektu, bakalářské práce a kompozic pro různé instrumentální, vokální či smíšené soubory dle záměrů studenta, které by měly doplnit jeho umělecký profil a dát předpoklady k jeho dalšímu růstu, dovršení bakalářského studia obhájením absolventského projektu a bakalářské práce.

Výstupy z učení
Vytvoření několika skladeb pro různá instrumentální a vokální obsazení a započetí bakalářské kompozice
Osnova
 • Tvorba skladeb s použitím současných kompozičních technik pro vybraná vokální a instrumentální, nebo vokálně-instrumentální obsazení.

  - Možnosti obsahových záměrů v tvorbě studenta a jejich realizace se zřetelem na specifické možnosti hudby
  - Aplikace obsahového záměru v absolventském projektu studenta ve skladbě pro komorní smyčcový orchestr, nebo komorní dechovou harmonii, nebo komorní soubor smíšeného obsazení 5 - 6 hlasů s případným koncertantním partem sólisty
  - Ověření znalostí a dovedností souvisejících s realizací tvůrčích záměrů studenta a s očekávaným profilem absolventa bakalářského studia
  - Realizace absolventského projektu - zhotovení komplexního notového materiálu (počítačová notografie), spolupráce s dirigenty a tělesy různého obsazení
  - Vytvoření kompozice sonátového typu pro 4 a více hlasů, budovat další témbrové zkušenosti, zejména z netradičních seskupení
  - Vytvoření jednověté, nebo cyklické rozměrnější kompozice pro klávesový nástroj s uplatněním netradiční stylizace zvuku
Literatura
 • Nové cesty hudby, sborník studií o novodobých skladebných směrech a vědeckých pohledech na hudbu, Editio Supraphon Praha, Bratislava, 1970. info
 • Ištvan Miloslav: Poznámky k soudobé hudební formě a rytmu, JAMU, Brno 1978. info
 • Ištvan Miloslav: Metoda montáže izolovaných prvků v hudbě, Panton Praha, 1973. info
 • Faltus Leoš: Hudební sémiotika pro skladatele, JAMU Brno, 1993. info
 • Špelda Antonín: Hudební akustika, SPN, Praha 1978. info
 • Marek Zdeněk, Faltus Leoš: K sémantické analýze hudebního díla, SPN Praha, 1982. info
 • Miloslav Ištvan: Struktura a tvar hudebního objektu, JAMU Brno, 1978. info
 • Bártová Jindřiška: Jan Kapr, JAMU Brno, ISBN 80-85429-13-6. info
 • Bártová Jindřiška: Miloslav Ištvan. JAMU Brno, ISBN 80-85429-33-0. info
 • Bártová Jindřiška: Camerata Brno. JAMU Brno, ISBN 80-85429-87-X. info
 • Řada Musik-Konzepte, Edition Text+Kritik Verlag München. info
 • New Grove Dictionary of Music and Musicians. info
 • Hudba na pomezí, Panton Praha, 1991. info
 • HIS VOICE - hudební revue Praha. info
Výukové metody
individuální výuka
Metody hodnocení
zápočet+zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.