H60109FAz Instrument Playing - graduation project III

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
0/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
MgA. Jaroslav Kubita (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H60104FAz Instrument Playing II && EVER ( H60109FAl Instrument Playing - graduation project III )
Absolvování předmětu Hra na nástroj II (hra na fagot) ve druhém ročníku bakalářského studia na HF JAMU, případně na jiné umělecké vysoké škole.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
  • Shrnutí dosavadního průběhu studia a posouzení úrovně získaných dovedností. Vytyčení programu absolventského koncertu, případně repertoáru pro přijímací řízení do magisterského studia.
Literature
  • Spencer, W. : Umění fagotové hry. Summy-Birchards Pub. Company Evanston, Illinois (USA) 1958. info
  • Bartolozzi, B. : New Sounds for Woodwinds. Oxford University Press, London 1967. info
  • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. stol. SNKLHU, Praha 1958. info
  • Zich, J. : Prostředky výkonného hudebního umění. SPN, Praha 1958. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020.
  • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
  • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H60109FAz