H60103z Hra na nástroj I

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
0/2. 17 kr. 17 z 34. Ukončení: kz.
Vyučující
prof. MgA. Kamila Klugarová (přednášející)
prof. MgA. Zdeněk Nováček (přednášející)
MgA. Pavel Černý (přednášející)
Garance
Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra varhanní a historické interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60103l Hra na nástroj I )
ZS - úspěšně vykonaná přijímací zkouška, LS - hodnocení A-E za ZS
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je nabízen i studentům mimo mateřské obory.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
předmět má 8 mateřských oborů, zobrazit
Osnova
 • Další rozšiřování repertoáru, např.:
  - seznámení s tvorbou anglických skladatelů, zejména z období renesance a baroka (např. J. Bull, W. Byrd, O. Gibbons, T. Tomkins, J. Blow, H. Purcell, M. Greene apod.)
  - J. P. Sweelinck a jeho následovníci (např. Ch. Luython, P. Cornet, A. van Noordt)
  - podíl autorů z období klasicismu na vývoji evropské varhanní hudby (např. G. Martini, L. Krebs, J. G. Albrechtsberger, J. Haydn, W. A. Mozart, J. J. Bouvarlet-Charpentier, C. Balbastre, M. Corrette, A. Soler)
  - pokračování ve studiu některé z kompozic J. S. Bacha - volný výběr podle dosavadního repertoáru
  - skladba z období romantismu - zvolená skladba musí doplnit celkové spektrum znalostí studenta
  - (např. M. E. Bossi, Ch. Stanford, R. W. Willimas, E. Elgar, J. Jongen, E. Tinel, J. Rheinberger apod.)
  - španělská varhanní tvorba a její interpretační specifika (např. A. de Cabezón, A. de Heredia, F. Correa de Araujo, J. J. Cabanilles, P. Bruna) - souvislost s vývojem francouzské varhanní hudby
  - seznámení s dalšími evropskými oblastmi - Slovensko (např. M. Moyzes, Š. Németh-Šamorínsky,
  - A. Očenáš, J. Zimmer, J. Grešák apod.), Polsko (např. Jan z Lublina, M. Surzynski, F. Nowowiejski,
  - K. Jurdzinski, T. Machl apod.), Švýcarsko (zejména F. Martin), skandinávské země (např. O. Merikanto,
  - O. Olsson, E. Hovland, K. Nystedt, G. Matthison-Hansen apod.) a jiné - např. A. Pärt
  - orientační seznámení s vývojem v zámoří
  - 20. století - dokončení seznámení s nejdůležitějšími autory, tj. zejména francouzskými (J. Alain, M. Dupré, M. Duruflé, L. Langlais, G. Litaize apod.) a českými (L. Janáček, B. Martinů, J. Klička, V. Novák, B. A. Wiedermann, F. Michálek apod.)
Literatura
 • Bach, C. Ph. E.: Versuch über die wahre Art das Clavier zu spielen. Breitkopf 1969. info
 • Busch, Hermann: Zur Interpretation der Orgelmusik J. S. Bach. Merseburger 1995. info
 • Černušák, Gracian: Dějiny evropské hudby. Panton, Praha 1964. info
 • Dolmetsch, Arnold: Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Donington, Robert: The interpretation of early music. Faber and Faber, London 1977. info
 • Ferguson, Howard: Keybord Interpretation from the 14th to the 19th century. London 1979. info
 • Frotscher, Gotthold: Geschichte des Orgelspiels und der Orgelkomposition - Band I., II. Max Hesse, Berlin-Schöneberg 1935-36. info
 • Jakob, Friedrich: Die Orgel. Hallwag Verlag, Bern und Stuttgart, nedat. info
 • Keller, Hermann: Die Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig 1941. info
 • Klinda, Ferdinand: Organová interpretácia. OPUS, Bratislava 1983. info
 • Klinda, Ferdinand: Organ v kultúre dvoch tisícročí. Hudobné centrum, Bratislava 2000. info
 • Klotz, Hans: Das Buch von der Orgel. Bärenreiter, Kassel-Basel 1955. info
 • Kolektiv autorů: Antológia - renesancia a barok. In: Slovenská hudba 3-4, 1994. info
 • Laukvik, Jon: Orgelschule zur historischen Aufführungspraxis. Carus-Verlag, Stuttgart 1990. info
 • Lohmann, Ludger: Die Artikulation des 16.-18. Jahrhunderts. Regensburg 1990. info
 • Matthaei, Karl: Vom Orgelspiel. Leipzig 1949. info
 • Riemann, Hugo: Katechismus der Orgel. Leipzig 1888. info
 • Ritter, A. G.: Kunst des Orgelspiels. Peters, Leipzig, nedat. info
 • Růžičková, Zuzana: Interpretační praxe v barokní hudbě. SPN, Praha 1985. info
 • Šlechta, Milan: Dějiny varhan a varhanní hudby v Evropě. SPN, Praha 1985. info
 • Quantz, J. J.: Versuch einer Anweisung die Flöte traversiere zu spielen. 1752. info
Výukové metody
2 hodiny/týden - individuální výuka
Metody hodnocení
komisionální klasifikované zápočty
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020.