H51477Oz Dirigování I

Hudební fakulta
zima 2018
Rozsah
2/0/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: kz.
Vyučující
Tomáš Hanus (přednášející)
doc. MgA. Jakub Klecker (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H51477Ol Dirigování I )
Absolvování bakalářského studia, obor dirigování orchestru.
Studium partitur orchestrálních a operních děl 19. a 1. poloviny 20. století. Aktivní účast na semináři dirigování.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Navázat na dosavadní znalosti a dovednosti získané během bakalářského studia. Příprava a nastudování koncertního vystoupení, respektive příprava a nastudování operního díla.

Osnova
 • V návaznosti na dosavadní teoretické i praktické dovednosti z bakalářského studia připravit a nastudovat koncertní vystoupení, respektive operní představení.

  -Hudba pozdního romantismu - další rozvoj harmonického myšlení.
  -Instrumentace, agogika a dynamika.
  -Bruckner, Mahler, R.Strauss - sonátová forma v symfoniích Brucknera a
  -Mahlera a formální řešení symfonické básně v dílech R. Strausse.
  -Nový výrazový akcent v italské operní tvorbě: verismus,
  -Puccini : Madame Butterfly, Tosca.
  -Symfonická hudba na přelomu 19.a 20.stol., impresionismus (Debussy, Ravel), první etapa modernismu (Janáček, Novák, Stravinskij).
  -Vokální symfonie po Beethovenově 9.symfonii (Bruckner,Mahler).
  -Symfonická složka v kantátové tvorbě.
  -Dramatismus v operní tvorbě na přelomu 19. a 20. století.
  -Leoš Janáček : Její pastorkyňa.
  -Impresionismus (Debussy, Ravel).

  Nastudováním a realizací komorních partitur soudobých skladeb studenty oboru Dirigování orchestru v rámci projektu "Inovace studijních programů Dramatická a Hudební umění JAMU v oblasti uměleckých výstupů" (CZ.1.07./2.2.00/28.0159), který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, dochází k inovaci předmětu Dirigování I (orchestr). V tomto případě spočívá inovace v zapojení studentů - dirigentů - do zvukové realizace komorních i orchestrálních partitur s dvojím podstatným přínosem: 1) nastudování skladby dirigentem profesionálnějším a také rychlejším způsobem (seznámí se s celou partiturou, kdežto hráči znají jen své party a o celku se dovídají průběžně při zkouškách), protože dirigent i skladatel znají celek od začátku práce, čili jejich angažmá je mnohem profesionálnější; 2) dirigent se od malých forem seznamuje se způsoby dikce soudobé skladby a tímto poznáním roste.
Literatura
 • Walter, B. : Gustav Mahler, Melantrich, Praha 1958. info
 • Krause, E. : Richard Strauss, SNKLHU, Praha 1959. info
 • Specht, R. : Richard Strauss und sein Werk, Hildesheim 1924 . info
 • Burian, K. : Puccini a jeho doba, Panton, Praha 1968. info
 • Martienssen - Lohman, F..: Beruf und Bewährung des Opernsängers, Schott, Mainz 1943. info
 • Reisser, J. : Pěvecká kultura našeho divadla, Urbánek, Praha 1918. info
 • Gräner, G. : Richard Strauss - Musikdramen, Schlesinger, Berlin 1927. info
 • Vogel, J. : Leoš Janáček, SHV, Praha 1963. info
 • Helfert, V. :Leoš Janáček, sv.1.,MU, Brno 1939. info
 • Vogel, J. : Janáček - dramatik, SHV, Praha 1965. info
 • Racek, J. : Hudebně teoretické dílo L.Janáčka, Supraphon, Praha 1968. info
 • Markewitsch, I.: Die Symphonien von L.v.Beethoven, Edition Peters, Leipzig 1983. info
 • Debussy, C. : Barvy a rytmus, SHV, Praha 1962. info
 • Marmel, R. : Claude Debussy, Athenaion, Potsdam 1951. info
Výukové metody
Individuální výuka
Metody hodnocení
klasifikovaný zápočet, klasifikovaný zápočet
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2017, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.