H40088FAz History of the Instrument and its Repertory II

Faculty of Music
Winter 2018
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
H40082FAz History of the Instrument and its Repertory I && EVER ( H40088FAl History of the Instrument and its Repertory II )
Pokročilé znalosti předmětu, získané na nižším stupni studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Předmět navazuje na předchozí Dějiny a literaturu nástroje I. Dokumentuje význam a užití fagotu v době romantismu a dále až do současnosti. Seznamuje studenty s předními osobnostmi fagotové hry, přibližuje jednotlivé školy a podrobněji seznamuje s významem české fagotové školy. Sleduje rozvoj technických nároků v průběhu posledních dvou století a přináší informace z oblasti literatury metodické a literatury o nástroji.
Learning outcomes (in Czech)
Student umí pojmenovat charakteristiku používaného konstrukčního systému Heckel a zná detailně jeho vývoj. Získá detailní přehled o fagotové literatuře (sólové a komorní) od romantismu až do současnosti a o využití fagotu v symfonických skladbách. Orientuje se v současných výrobcích fagotů a ovládá popis a postup výroby fagotového strojku.
Syllabus (in Czech)
 • - Kontrafagot - příbuzný fagotu - jeho vznik a vývoj.
  - Uplatnění kontrafagotu v komorní a symfonické tvorbě.
  - Významní čeští a světoví fagotisté.
  - Literatura 19. století.
  - Komorní uplatnění fagotu, literatura.
  - Literatura 20. stol.
Literature
 • KOPP, James. The Bassoon. Yale: Yale University Press, 2012. 352 pp. ISBN 978-0-300-11829-2. info
 • Langwill, L.G. : The Basson. Royal Music Assoc., Londýn 1940. info
 • KAPSA, Václav. Hudebníci hraběte Morzina: příspěvek k dějinám šlechtických kapel v Čechách v době baroka (Musicians of Count Morzin). Praha: Etnologi, 2010. ISBN 978-80-87112-36-6. info
 • Kolneder, W. : Fagot. Lipsko 1977. info
 • Heckel, W. : Der Fagot. Lipsko 1931. info
Teaching methods (in Czech)
hromadná výuka, diskuze na téma historie, návštěva archívů
Assessment methods (in Czech)
zápočet, SZZ
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2017, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2018, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2018/H40088FAz