HJX00Az Angličtina

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
3/2. 2 kr. Ukončení: z.
Vyučující
Colleen Darlington (přednášející)
Mgr. Tomáš Hajn (přednášející)
doc. PhDr. Květoslava Horáčková, Ph.D. (přednášející)
Mgr. Ivana Jarešová (přednášející)
Garance
Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra cizích jazyků - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh seminárních/paralelních skupin
HJX00Az/zacatecnici: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/mirne_pokrocili: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/pokrocili: Rozvrh nebyl do ISu vložen. T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/A: Út 15:10–16:45 012, Čt 15:10–15:55 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/B: St 11:00–11:45 324, Čt 13:30–15:05 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/C: Út 11:50–13:25 324, Čt 12:40–13:25 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/D: Po 8:30–10:05 111, St 10:10–10:55 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/E: St 9:20–10:05 324, Pá 8:30–10:05 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/F: Út 10:10–12:35 111, St 10:10–10:55 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/G: Út 8:30–10:05 111, St 10:10–10:55 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/H: Po 10:10–10:55 111, Čt 8:30–10:05 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/I: St 11:50–13:25 324, Čt 11:00–11:45 324, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/J: Út 14:20–15:05 012, St 14:20–15:55 012, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/K: Čt 11:00–13:25 208, C. Darlington, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/M: Po 11:00–11:45 111, St 8:30–10:05 111, T. Hajn, I. Jarešová
HJX00Az/N: St 13:30–14:15 012, Čt 9:20–10:55 012, C. Darlington, T. Hajn, I. Jarešová
Předpoklady
EVER ( HJX00Al Angličtina )
Požadavky uvedeny v jednotlivých typech úrovní A1 SERR až B2+ SERR.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je otevřen studentům libovolného oboru.
Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Cíle předmětu
Angličtina pro hudební praxi: zvládnutí anglického jazyka na úrovni A1 až B2 SERR v oblasti gramatické, lexikální –komunikační a profesní (hudební terminologie, orientace v odborných textech s hudební tématikou,terminologie z hudebního prostředí). Angličtina pro manažerskou praxi: zvládnutí anglického jazyka na úrovni B2/C1 SERR v oblasti gramatické a lexikální -osvojení slovní zásoby v oblasti kultury, hudební terminologie, korespondence, obchodní angličtiny, finanční angličtiny, smluvní terminologie. Angličtina pro hudební praxi I - úroveň A2/B1 Angličtina pro hudební praxi II - úroveň B1+ Angličtina pro manažerskou praxi I - úroveň B1 Angličtina pro manažerskou praxi II - úroveň B2 Nepovinný jazyk Angličtina (pro začátečníky, mírně pokročilé i pokročilé) - různé úrovně od A1 po B2 Povinný jazyk pro manažery typ B - minimální dosažená úroveň A2+ Specializovaný jazykový seminář - min. úroveň B2
Osnova
  • Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Zastřešující předmět pro různé jazykové skupiny HF: Angličtina pro hudební praxi I Angličtina pro hudební praxi II Angličtina pro manažerskou praxi I Angličtina pro manažerskou praxi II Povinný jazyk pro manažery typ B Nepovinná angličtina (začátečníci, mírně pokročilí, pokročilí) Specializovaný jazykový seminář
Literatura
  • • Stuart Redman: English Vocabulary in Use. Cambridge University Press. 1997.
Výukové metody
Využití více metod vhodných pro výuku cizích jazyků - např. frontální či deduktivní metoda při výkladech gramatiky, dialogická metoda při konverzaci nad texty, individuální metoda při přípravě samostatných úkolů (např. zadávání referátů), multimediální metoda. Prostředky: Práce s autentickými odbornými texty, nácvik samostatného písemného vyjadřování, nácvik samostatného ústního projevu Využití e-learningu - cvičení a testů vytvořených Katedrou cizích jazyků
Metody hodnocení
Požadavky na ukončení semestru: Závěrečný test. Připuštění k závěrečnému testu je podmíněno následujícími podmínkami: V každém jednotlivém semestru účast minimálně 70%; dále podle požadavků jednotlivých vyučujících splnění zadaných ústních či písemných úkolů, popř. dílčích písemných testů. V případě výjimečně náročného a prokazatelně doložitelného uměleckého působení (soutěže, reprezentace školy apod.), popř. dlouhodobé nemoci je možno řádně omluvené absence nahradit speciálními úkoly stanovenými vyučujícími.
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je dovoleno ukončit i mimo zkouškové období.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.