H70115z Hra na klavír

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
5/0. 5 kr. 5 z 10. Ukončení: z.
Vyučující
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
Mgr. Josefa Hloušková (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70115l Hra na klavír )
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Prohloubení interpretačních dovedností a znalostí, práce na tvorbě repertoáru. Selekce uměleckých i řemeslných prostředků interpretace a jejich ovládnutí.
Osnova
  • Studium základního repertoáru oboru s přihlédnutím k individualitě studenta a jeho předcházejícím repertoárovým zkušenostem.
Metody hodnocení
zápočet v závěru zimního semestru, klasifikovaný zápočet v závěru letního semestru
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.