H70085Cz Klasická interpretace I - Bicí

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
1/0. 1 kr. 1 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Martin Kleibl, MA, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra bicích nástrojů - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H70085Cl Klasická interpretace I - Bicí )
Splnění podmínek přijímacího řízení oboru Jazzová interpretace (zaměření - bicí nástroje) a přijetí k bakalářskému studiu na HF JAMU.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Představení základních technik bicích nástrojů klasické hudby. Srovnání těchto technik s technikami využitými v populární hudbě. Uplatnění hudebního myšlení a interpretace klasické hudby ve hře na bicí soupravu.
Osnova
 • Cvičení zaměřené na způsoby úderů Level a Moeller systém. Důraz na kultivovanost úhozů a hudebního projevu.
  Zvládnutí jednotnosti držení paliček a vedení úhozů a osvojení si technických prvků ve hře na tympány, malý buben, tamburínu, triangl apod. Obeznámení se se zásadami ladění a hrou na tympány a dalších vybraných perkusivních nástrojů. Uplatnění zvolených orchestrálních partů nejen na původně předepsaných bicích nástrojích, ale využití také v interpretaci na bicí soupravu.
  Stejný způsob je použit také při práci se skladbami, kde se bicí nevyskytují vůbec. Využití např. sólových klavírních skladeb (sonáty aj.) jako prostředku pro hudební vyjádření po stránce dynamické, metrické, zvukové, polyrytmické apod. Výběr hudebních nahrávek klasických skladeb a jejich doprovod na bicí soupravu. Práce s jednotlivými motivy konkrétní nahrávky, frázováním atd.
Literatura
 • Knauer, Heinrich: Paukenschule (Friedrich Hofmeister). info
 • Keune, Eckehardt: Ein Schulwerk - Pauken (VEB Deutscher Verlag fűr Musik Leipzig). info
 • Mikeška, Rostislav: etudy pro tympány. info
 • Haydn, Joseph: symfonie. info
 • Mozart, Wolfgang Amadeus: symfonie. info
 • Mikeška, Rostislav: etudy pro malý buben. info
 • Peters, Mitchel: Snare Drum Studies (Mitchel Peters). info
 • Knauer, Heinrich: Praktische schule für kleine trommel (Friedrich Hofmeister). info
 • orchestrální party pro malý buben, tamburinu a triangl. info
Výukové metody
přednáška - individuální výuka
Metody hodnocení
Zápočet
Určená nahrávka orchestrální skladby s doprovodem bicí soupravy.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.