H70056A Vizuální kompozice v čase

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
1/2. 1 kr. 1 z 1. Ukončení: z.
Vyučující
MgA. Filip Cenek (přednášející)
Garance
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
Cíle předmětu
Zimní semestr je věnován teoretickému seznámení se s možnostmi a způsoby práce s pohyblivým obrazem, zejména těch, které předcházely digitální technologii.

Osnova
  • Kurz zabývající se tvorbou a reflexí pohyblivého obrazu nejen v počítači. Předmět se soustředí na základy komponování a skladby temporalizovaného obrazu (obrazu, který zahrnuje čas přímo ve své existenci).

    Prehistorie a historie optických nástrojů, filmu, analogového a digitálního videa.
Literatura
  • Aumont, Jacques: Obraz. AMU, Praha 2006. info
  • Nekes, Werner: Media Magica, DVD-Video, 1996. info
Výukové metody
Přednášky jsou nepovinné po individuální domluvě a realizaci vlastního projektu během kurzu.
Kurz v rámci meziuniverzitního projektu ESF "Umění a multimedia" zajišťuje FaVU VUT.
Metody hodnocení
Zápočet, esej na zadané téma (2 normostrany).
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.