H70040z Multimedia composition I

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
4/0. 10 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Mgr. Richard Fajnor (lecturer)
MgA. Jan Kavan, Ph.D. (lecturer)
doc. Mgr. Ing. MgA. Dan Dlouhý, Ph.D. (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H70040l Multimedia composition I )
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
ZS: Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a objektem. - objektová, tvarová, světelná a akustická kompozice - plastika multimedií LS: Komplexní umělecké využití vztahu mezi hudbou a pohybem. - objekt/subjekt v pohybu, figura v pohybu, prostor v pohybu - dynamika multimedií Tvorba mixmediálních děl vycházejících z tohoto vztahu.

Syllabus (in Czech)
 • ZS: Spojení hudby - akustické abstraktní formy s vizuálním a objektovým světem (atypické a home-made hudební nástroje, znějící objekty/sochy, lidské tělo, ozvučování předmětů..) Strukturace díla, výstavbové principy, řád, formální a symbolické determinace - tvarové a materiálové definování objektů - sochařská kvalita x hudební kvalita díla, sémantické vztahy, hierarchie a jejich proměny. Filosofické odkazy. LS: Spojení hudby se světem pohybu. Vytváření děl využívajících pohyb v širokém spektru od klasického tance přes performance až ke koncertu a představení. Filosofické odkazy, historické aspekty, problematika lidského těla při jeho zapojení do díla, hierarchie a jejich proměny. Strukturace díla, výstavbové principy, řád, forma

  ZS:
  - Předmět/objekt v předmětné, ideové a digitální realitě - umělecký předmět / plastika.
  - Objektovost světa a jeho vnímání, zákonitosti vyčleňování tvaru-figury na pozadí - příklady tradičních uměleckých témat - zátiší, portrét, hudební nástroj, atd.
  - Problematika hudebního nástroje jako objektu produkujícího zvuk.
  - Téma portrétování/ subjektivita definice objektu - umělec a jeho model /autoportrét.
  - Smyslová zkušenost/ iluzivnost a jejich interpretace.
  - Zpracování témat tradičními technikami - text/ výtvarné umění/ hudba/ divadlo/ film - objekt jako samostatná hodnota/ objekt jako rekvizita/ grafická, psaná, scénická, filmová, akustická .. podoba věcí/ portrétování světa.
  - Téma těla v umění, figurální/figurativní - vnější a vnitřní fyzická zkušenost, dech, hmat, dichotomie akustického a vizuálního, používání těla jako extenze do prostoru, jako objektivizace ducha, nebo jako nástroje pro používání světa.
  - Medialita, charakteristika/charakterovost, typologie, autenticita, individuum - mediální tvář

  LS:
  - Pohyb z hlediska fyzikálního a filosofického, zdroje a důsledky - téma pohybu ve světové umělecké tvorbě - akční umění..
  - Pohyb - lokomoce, manipulace, komunikace, transformace - význam, překlad z kódu do kódu, exprese/správa/interpretace - dynamika.
  - Řeč obrazu / obraz řeči / hudba řeči /řeč hudby - stopa jako záznam gesta, znak, akční malba /obraz řeči - písmo jako fixovaná interpretace posunku, sonické hodnoty a artikulace, vývoj hudebního názoru.
  - Gesto, tanec, představení, hra, simulace, animace.
  - Umění akce jako projev přijetí přímé osobní zodpovědnosti v představení autentického názoru obecenstvu v běžném uměleckém i veřejném provozu.
  - Mechanizmus, energetika/elektrika, stroj, umělé systémy, software, automat, robot.
Literature
 • B.Schellmann a kol.: "Média/ základní pojmy, návrhy, výroba", Europa Sobotáles, 2004. info
 • "Orbis Fictus" (katalog k výstavě SCCA), Oswald Praha, 1995. info
 • Petr Dorůžka: "Hudba na pomezí", Panton ČHF Praha, 1991. info
 • Zdeněk K.Slabý, Petr Slabý: "Svět jiné hudby", Volvox Globator Praha, 2002. info
 • Vilém Flusser: "Za filozofii fotografie", Hynek Praha, 1994. info
 • Michal Rataj: "Elektroakustická hudba a vybrané koncepty radioartu.", KANT, AMU, 2007. info
 • Roland Barthes: "Světlá komora", Archa Bratislava, 1994. info
 • Michelle Emmer: "The Visual Mind" The MIT Press, 1994. info
 • Vilém Flusser: "Moc obrazu", Výtvarné umění 3-4/96, OSVU Praha, 1996. info
 • Gilles Deleuze: "Film 1/ Obraz - pohyb", NFA Praha, 2000. info
 • Jacques Aumont: "Obraz", FAMU Praha, 2005. info
 • Nielson Goodman: "Jazyky umění / Nástin teorie symbolů", Academia, 2007. info
Teaching methods (in Czech)
Způsob výuky: přednáška + individuální konzultace - 1+3 hod.

Počet děl vytvořených za semestr je závislý na jejich rozsahu a technické náročnosti, proto bude řešen vždy individuálně. Za semestr bude vytvořeno alespoň jedno dílo.
Vzhledem k tvůrčí povaze předmětu - tvorbě uměleckých děl - není časová osnova uvedena.
Assessment methods (in Czech)
komisionální zkouška - posouzení semestrální a klauzurní realizace - klasifikovaný zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 10 z 20.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H70040z