H60413z Fundamentals of Jazz Improvisation II

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
0/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Milán Kašuba (lecturer)
Guaranteed by
String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: String Instruments Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
H60412z Fundamentals of Jazz Improvisation I && EVER ( H60413l Fundamentals of Jazz Improvisation II )
uzavření 2. ročníku bakalářského studia
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Guitar (programme HF, B-HUDUM)
Syllabus (in Czech)
 • - akordy používané v jazzu a jejich značení /alterované dvojalterované, atd./ -
  až po tercdecimové včetně
  - individuální způsob improvizace
  - harmonizace jednoho tónu různými akordy
  - spojení intuitivní a racionální harmonizace témat
  - mimotonální improvizace
  - harmonické souvislosti hudebních motivů
  - transponování témat do různých tónin pomocí modulací
  - jazzové kadence
  - improvizace na standardní a na neznámé skladby
  - poslechové ukázky na praktických příkladech
Literature
 • Milan Šolc: Tajemství kytarových značek, Ed. Supraphon, 1967. info
 • Karel Velebný: Jazzové praktiky, Ed. Panton, 1966. info
 • Karel Kraugartner: Úpravy a improvizace v jazzu - Ed. Supraphon, 1964. info
 • Nahrávky a notový materiál jazzových standart. info
Teaching methods (in Czech)
přednáška a cvičení
Assessment methods (in Czech)
zápočet
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H60413z