H60388Nz Voice II - graduation project

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2. 14 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
doc. Jaroslava Janská (lecturer)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (lecturer)
Natalia Romanová-Achaladze (lecturer)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (lecturer)
Guaranteed by
Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra zpěvu - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60388Nl Voice II - graduation project )
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Voice (programme HF, N-HUDUM)
Course objectives (in Czech)
Veřejné vystoupení v délce asi 20 min., 1 povinné vystoupení v semináři a menší úkoly v Komorní opeře. Výběr z povinných skladeb pro komisionální zkoušku klasifikovaného zápočtu.

Syllabus (in Czech)
 • V návaznosti na předcházející studium rozvoj umělecké osobnosti a technické vyspělosti studenta.

  Zdokonalování pěvecké techniky, vyrovnání hlasu v celém rozsahu, osvojení legata a základy ozdobného zpěvu. Výuka směřuje k dokonalému spojení rejstříků a vyrovnání rezonance, neutralizaci vokálů, výuce piana a pianissima, pohyblivosti hlasu dle hlasového oboru. Nácvik repertoáru se zaměřením k přípravě 20 min. vystoupení na veřejném koncertě. Zvládnutí menších úkolů v Komorní opeře.
  * Nastudování výběru (alespoň pěti) písní českých a světových klasiků 19. a 20. století (Dvořák, Smetana, Mozart, Schubert, Kaprálová, Hurník, Slavický, Křička), dále alespoň 2 árie italského nebo německého baroka (Bach, Gluck, Händel, Pergolesi, Lotti) a 1 až 2 operní árie české nebo světové tvorby (Donizetti, Mozart, Blodek, Dvořák, Smetana, Gluck atp.)
  v LS
  Posluchač 2. ročníku nastuduje nejméně 1-2 árie antiche, 1-2 operní árie,
  4-6 písní (nemá-li závažnější úkol v Komorní opeře).
  Vzhledem k prvnímu povinnému minimálně 20 min. koncertnímu vystoupení (pokud nebylo absolvováno v zimním semestru) se uplatňuje požadavek úplného zvládnutí
  dechových a artikulačních návyků, aby se student mohl věnovat interpretačnímu úkolu. Seminární vystoupení je povinné.
  Písně a árie volí pedagog podle svého uvážení, dostupných pramenů a technické vyspělosti studenta.
Literature
 • Míček, L. : Duševní hygiena. Praha 1986. info
 • Hála - Sovák : Hlas, řeč, sluch. Praha 1947. info
 • Sychra, A. : L. Janáček, velký představitel kritického realismu v české hudbě. Praha 1956. info
 • Grünfeld, P. : Gustav Mahler. Mnichov 1920. info
 • Firkušný, L. : Odkaz Leoše Janáčka české opeře. Brno 1939. info
 • Hrušovský, I. : Slovenská hudba v profiloch a rozboroch. Bratislava 1964. info
 • Bokesová, Z. : M. Schneider Trnavský. Bratislava 1953. info
 • Jakovlev, V. : Puškin a hudba. Praha 1953. info
 • Burian, K.V. : Carl Maria von Weber. Praha 1970. info
 • Jiránek, J. : Umění rozezpívat myšlenku. Praha 1965. info
 • Jůva, V. : Estetickovýchovný proces. Brno 1968. info
Teaching methods (in Czech)

Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Assessment methods (in Czech)
Klasifikovaný zápočet - komisionální.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 14 z 28.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H60388Nz