H60386z Zpěv I

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
0/3. 10 kr. 10 z 20. Ukončení: kz.
Vyučující
doc. Mgr.art. Helena Kaupová (přednášející)
Mgr. MgA. Ivana Mikesková, Ph.D. (přednášející)
MgA. Zdeněk Plech (přednášející)
Natalia Romanová-Achaladze (přednášející)
doc. MgA. Zdeněk Šmukař (přednášející)
Tatiana Teslya (přednášející)
Garance
Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra zpěvu - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60386l Zpěv I )
Minimálně 70% účast v hodinách hlavního oboru, nastudování požadovaného repertoáru, aktivní přístup ke studiu, rozvoj dosavadních pěveckých dovedností.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
 • Zpěv (program HF, B-HUDUM)
Osnova
 • Rozvíjení individuálních technických základů, se kterými byli posluchači přijati ke studiu, příp. odstraňování chybných návyků. Rozvíjení dechové techniky, výcvik fonační funkce, rezonance a artikulace. Dle individuálních technických pokroků se přistupuje k interpretaci jednoduchých písní (L. Janáček, B. Martinů, V. Novák). Písní by mělo být nejméně 6, pro nácvik pěvecké techniky je možné využití vokalíz (Concone, Marchezi, Vaccai, Lütgen). Student se seznamuje se základy interpretace barokní árie.
  v LS
  V návaznosti na individuální pokročilost v osvojování pěveckých návyků ze zimního semestru další rozvíjení dechové techniky s cílem upevnění pěvecké opory, správného posazení tónu a zdokonalování artikulace.
  Nastudování nejméně dvou árií antiche z období do Ch.W. Glucka (Falconieri, Caccini, Scarlatti, Pergolesi, Giordani, Gasparini atp.).
  Studium alespoň tří umělých písní (Smetana, Dvořák, Tomášek, Mozart, Schubert, Schumann, Čajkovskij atp.). Příprava alespoň jedné operní árie.
Literatura
 • Martienssenová-Lohmanová, F. : Vzdělaný pěvec. Nakl. Kora 1994. info
 • Biehle, H. : Die Stimmkunst. Kistner, Leipzig 1931. info
 • Kollár, A. : Hlas a jeho poruchy. JAMU, Brno 1992. info
 • Lehmann, L. : Meine Gesangskunst. Verlag der Zukunst, Berlin 1909. info
Výukové metody
Individuální výuka, vystupování na interpretačním semináři, veřejných koncertech, v Komorní opeře a ve Studiu Devítka.
Metody hodnocení
Klasifikovaný zápočet - komisionální.
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021.