H603791z Role Creating II

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
1/1. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
Mgr. Irena Rozsypalová (lecturer)
Mgr. Lubomíra Sonková (lecturer)
Mgr. Vladimíra Šmukařová (lecturer)
Guaranteed by
Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Vocal Studies Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H603791l Role Creating II )
Minimálně 70 % účast ve výuce a tvůrčí přístup k přípravě zadaných úkolů.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Course objectives (in Czech)
Vytváření menších postav v KO dle dramaturgického plánu. Vytvoření postavy v KO dle dramaturgického plánu.

Syllabus (in Czech)
 • Zvládnutí připravované operní role nebo operního výstupu po stránce psycho-fyzické jednoty.

  - Postava a její místo v opeře - jevištní vztahy a podtexty.
  - Vlastní postava a její korektura.
  - Zdokonalování spojení hereckého výkonu se zpěvem.
  v LS
  - Seznámení se s libretem daného díla a jeho pečlivé prostudování.
  - Práce s textem.
  - Zdokonalení koordinace hudby, zpěvu, slova a pohybu.
  - Herecká paměť (mnemotechnické pomůcky).
  - Práce s recitativem.
Literature
 • Mrázková, M. - Kukleta, K. : Kultura pohybu operního pěvce. SPN, Praha 1965. info
 • Osolsobě, I. : Divadlo, které mluví, zpívá a tančí. Teorie jedné komunikační formy. Supraphon, Praha 1974. info
Teaching methods (in Czech)
Individuální výuka.
Assessment methods (in Czech)
Zápočet.
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H603791z