H60356z Theory of Composition II

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
2/2. 2 credit(s). Type of Completion: z (credit).
Teacher(s)
prof. Ing. Ivo Medek, Ph.D. (lecturer)
MgA. Darina Žurková (lecturer)
Guaranteed by
Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra kompozice, dirigování a operní režie - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Timetable
Mon 10:10–10:55 324, Mon 11:00–11:45 324, Fri 10:10–10:55 011, Fri 11:00–11:45 011
Prerequisites (in Czech)
H60354z Theory of Composition I && EVER ( H60356l Theory of Composition II )
úspěšné uzavření studia kompozice v 1. ročníku bakalářského studia.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - pohled na skladbu a její atributy v procesu vzniku.
  - kompoziční proces a jeho hierarchizace, přístupy ke komponování hudby, historické souvislosti.
  - skladatel - interpret - posluchač
  - pohledy na řád hudební kompozice, prvky díla a obecné kompoziční principy jeho výstavby (restrikce/Selekce, hierarchizace prvků, princip vztahu, koexistence a návaznosti, multivariace/scelování, oscilace/kontrapozice, latence, procesuality, náhodnosti.
  - transference a transformace prvků ve skladbě, recyklace jako přístup ke kompozici
  - procesualita v hudbě - typy, vlastnosti a dramaturgie procesů v soudobé hudbě
  - forma hudební skladby se zaměřením na hudbu od 2. poloviny 20. století.
  - skladba jako koncept. Text a jeho role v hudební kompozici, soudobá vokální díla až po operu
  - další druhy umění a hudební kompozice - úvod do multimediality
  - ve cvičení doprovázeno rozbory, zvukovými i notovými ukázkami.
  - krátká kompoziční cvičení v jednotlivých technikách
Literature
 • Musik Konzepte (svazky pro probírané autory), Edition Text+ Kritik, Gmbh, München 1981. info
 • Mertens, W. : American Minimal Music, Kahn a Averill, London 1988. info
 • Dorůžka, P. a kol. : Hudba na pomezí, PANTON Praha 1991. info
 • Die Musik der achtziger Jahre, Schott, Meinz 1990. info
 • Von Kranichstein zur Gegenwart, IMI Darmstadt 1998 The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
 • časopisy : Opus Musicum, Na hudbu, Ticho aj. info
 • Kohoutek, C.: Novodobé skladebné směry v hudbě, SHV, Praha 1965. info
 • Lendvay, E.: Bartók stilusa, Zenemükiadó Vállat, Budapest 1955. info
 • Mihule, J.: Bohuslav Martinů, Supraphon, Praha 1974. info
 • Vogel, J.: Leoš Janáček, SHV, Praha 1963. info
 • Sborník studií: Nové cesty hudby (I), SHV, Praha 1964. info
 • Sborník studií: Nové cesty hudby (II), Editio Supraphon, Praha - Bratislava 1970. info
Teaching methods (in Czech)
řízená rozprava, praktické úkoly, ověření teoretických znalostí
v praxi
Assessment methods (in Czech)
zápočet+zkouška
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 2 z 4.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H60356z