H60247FAz Orchestral Parts and Solos II

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
1/0. 1 credit(s). Type of Completion: zk (examination).
Teacher(s)
doc. Mgr. Roman Novozámský (lecturer)
Guaranteed by
Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Supplier department: Katedra dechových nástrojů - Děkanát - Faculty of Music - Janáček Academy of Music and Performing Arts in Brno
Prerequisites (in Czech)
EVER ( H60247FAl Orchestral Parts and Solos II )
uzavření semestru klasifikačním ohodnocením A,B,C,D, nebo E
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
Syllabus (in Czech)
 • - Nastudování nejčastěji uváděných obtížných orchestrálních hraných operních předeher.
  - Nácvik obtížných staccatových partů.
  - Násobné staccato.
  - Významní světoví dirigenti.
  - Zaměření na symfonickou tvorbu českých autorů (A. Dvořák : Symfonie, Slovanské tance, B. Smetana : Má vlast, B. Martinů : Symfonie).
  LS
  - Nastudování nejčastěji uváděných obtížných orchestrálních hraných operních předeher.
  - Nácvik obtížných staccatových partů.
  - Násobné staccato.
  - Významní světoví dirigenti.
  - Zaměření na symfonickou tvorbu českých autorů (A. Dvořák : Symfonie, Slovanské tance, B. Smetana : Má vlast, B. Martinů : Symfonie).
Literature
 • Pivoňka, K. : Orchestrální sóla pro fagot. SPN, Praha. info
 • Dolmetsch, A. : Interpretace hudby 17. a 18. století. SNKLHU, Praha 1958. info
 • Herman, F. : Orchestrální studie pro fagot I, II. Hudební fakulta AMU, Praha 1997. info
 • Zich, J. : Prostředky výkonného hudebního umění. SPN, Praha 1958. info
Teaching methods (in Czech)
individuelní lekce, účast na konkurzech
Assessment methods (in Czech)
zkouška před komisí KDN
Language of instruction
Czech
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 1 z 2.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H60247FAz