H60154C Interpretace nové hudby II

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
1/1. 2 kr. 2 z 2. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Jaroslav Šťastný, Ph.D. (přednášející)
Garance
Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra kompozice a multimediální tvorby – Děkanát – Hudební fakulta – Janáčkova akademie múzických umění
Rozvrh
Po 11:00–12:35 S19
Předpoklady
Pohotovost, flexibilita, dobrý sluch a zdatnost ve hře z listu.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.
Mateřské obory/plány
předmět má 25 mateřských oborů, zobrazit
Cíle předmětu
Základní vhled do specifické interpretační problematiky soudobé hudby, získání praktických dovedností pro uplatnění v koncertním provozu nové hudby doma i v zahraničí.

Osnova
  • Tento volitelný předmět navazuje, resp. předchází povinnou Interpretaci nové hudby I. Jeho cílem je prohloubení získaných znalostí, resp. setkávání se s širším spektrem interpretačních problémů. Náplní je práce na vybraných skladbách nebo jejich částech. Jde o hlubší vhled do problematiky interpretace soudobé hudby, seznamování s nestandardními typy notace a řešením neobvyklých interpretačních úkolů.

    Hlubší vhled do problematiky interpretace soudobé hudby, seznamování s nestandardními typy notace a řešením neobvyklých interpretačních úkolů. Práce na skladbách vybraných podle momentálního nástrojového obsazení a práce na otevřených partiturách, realizovatelných nespecifikovanými nástroji
Literatura
  • Hrčková Naďa - Dějiny hudby VI, 20. století (svazek 1 a 2), česky Euromedia Group, Praha 2006 a 2007, slovensky Ikar, Bratislava 2006 a 2007. info
  • LOUDOVÁ, Ivana: Moderní notace a její interpretace, AMU Praha, 1998. info
  • Musik Konzepte (jednotlivé svazky pro probírané autory) Edition Text+Kritik, Gmbh, München. info
  • NYMAN, Michael (slovenský překlad Peter Zagar): Experimentálna hudba: Cage a iní. Hudobné centrum. Bratislava 2007. info
  • SADIE, Stanley: The Grove New Dictionary of Music and Musicians, second editions, Macmillan Publishers Ltd. Oxford, Brighton, Suffolk, England 2001. info
Výukové metody
Hromadná přednáška a cvičení
Metody hodnocení
zápočet
Další komentáře
Studijní materiály
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022, zima 2023.