H60108z Hra na nástroj III - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 15 kr. 15 z 30. Ukončení: z.
Vyučující
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
prof. Jiří Doležel (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
MgA. Helena Weiser (přednášející)
doc. Igor Ardašev (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění
Předpoklady
EVER ( H60108l Hra na nástroj III - abs. projekt )
Podmínkou je úspěšné ukončení předmětu v letním semestru 2. ročníku.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
 • Setřídění a studium pramenů a literatury se vztahem k programu absolventského koncertu.
  Komparace interpretačních koncepcí světových pianistů - porovnání zvukového obrazu díla s jeho textovou podobou. Studium repertoáru absolventského recitálu. Práce na zvoleneém repertoáru.
  LS
  Studium pramenů a literatury se vztahem k programu absolventského koncertu.

  Práce na repertoáru koncertu, vyhodnocení přípravných vystoupení, práce s audiovizuálním záznamem - srovnání s vlastní představou a zamýšlenou koncepcí.
  *
  Studium díla vysoké pianistické obtížnosti, které se může stát součástí programu přijímací zkoušky do magisterského studijního programu.
Literatura
 • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla,. info
 • Bach, C.P.E. : Versuch über die wahre Art, das Clavier zu spielen. Kahnt, Lipsko 1920. info
 • Czerny, C. : Über den richtigen Vortrag der sämtlichen Beethoven´schen. info
 • Klavierwerke. Universal Edition, Wien 1963. info
 • Nichols, R.: Ravel Remembered. W.W. Norton, New York 1987. info
 • Medtner, N. K.: Každodenní práce klavíristy. NEOSET, Praha 2005. info
 • Brendel, A. : Schubert´s Last Sonatas (in : Music Sounded Out). The Noonday Press,. info
 • New York 1992. info
 • Jiránek, J. : O Smetanových klavírních skladbách a jeho klavírní hře. Společnost. info
 • Bedřicha Smetany, Praha 1932. info
 • Notové materiály, pokud možno urtextové apod. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava
Metody hodnocení
zápočet
zápočet, státní závěrečná zkouška
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020, zima 2021, zima 2022.