H60106z Hra na nástroj II - abs. projekt

Hudební fakulta
zima 2017
Rozsah
0/2/0. 17 kr. 17 z 34. Ukončení: z.
Vyučující
doc. Igor Ardašev (přednášející)
prof. MgA. Ivan Gajan (přednášející)
prof. MgA. Jan Jiraský, Ph.D. (přednášející)
prof. MgA. Alena Vlasáková (přednášející)
doc. Mgr. Daniela Velebová (přednášející)
Mgr. Helena Weiser (přednášející)
doc. MgA. Alice Rajnohová, Ph.D. (přednášející)
doc. Mgr. Vladimíra Sláviková (přednášející)
Garance
Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Dodavatelské pracoviště: Katedra klavírní interpretace - Děkanát - Hudební fakulta - Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Předpoklady
EVER ( H60106l Hra na nástroj II - abs. projekt )
Podmínkou je absolutorium bakalářského stupně studia v oboru a úspěšné absolvování 1. ročníku navazujícího magisterského studia.
Omezení zápisu do předmětu
Předmět je určen pouze studentům mateřských oborů.

Jiné omezení: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
Mateřské obory/plány
Osnova
  • Tvorba nejméně 65minutového absolventského recitálu, obsahujícího závažná díla světové klavírní literatury různých stylových období. Komparace notových pramenů a nahrávek. Zpětná analýza dílčích přípravných vystoupení z audiovizuálního záznamu.
    Repertoárová specializace studenta, případně selekce vhodných témat dalšího studia (PhD.).
Literatura
  • Literatura je vybírána pedagogy dle potřeby s ohledem na studovaná díla, např.: Badura-Skoda, E. a P. : Mozart - Interpretation. Edward Vancura Verlag, Wien 1957. info
  • Siki, B. : Piano Repertoire. Schimer Books, New York 1981. info
  • Hinson, M.: Guide to the Pianist´s Repertoire. Bloomington 2000. info
  • Notové materiály pokud možno urtextové, kritická vydání atd. info
Výukové metody
2 individuální lekce týdně, kontrolovaná samostatná příprava, veřejná vystoupení, nahrávky, komparace různých interpretací.
Metody hodnocení
zápočet, SZZ
Předmět je zařazen také v obdobích zima 2013, zima 2014, zima 2015, zima 2016, zima 2018, zima 2019, zima 2020.