H60104HOz Instrument Playing II

Faculty of Music
Winter 2017
Extent and Intensity
0/2. 13 credit(s). Type of Completion: graded credit.
Teacher(s)
doc. Jurij Likin (lecturer)
Jan Hoďánek (lecturer)
doc. MgA. Pavel Tylšar (lecturer)
Guaranteed by
Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Supplier department: Woodwind and Brass Department – Dean’s Office – Faculty of Music – Janáček Academy of Performing Arts
Prerequisites
H60101HOz Instrument Playing I && EVER ( H60104HOl Instrument Playing II )
Uzavření předmětu Hra na nástroj I v prvním ročníku bakalářského studia na HF JAMU (případně na jiné umělecké vysoké škole) klasifikačním zápočtem (komisionálním) ohodnocením A,B,C,D, nebo E.
Course Enrolment Limitations
The course is only offered to the students of the study fields the course is directly associated with.
fields of study / plans the course is directly associated with
 • Oboe (programme HF, B-HUDUM)
Course objectives
Absolvent bakalářského studijního programu má získat schopnost samostatné tvůrčí práce, schopnost sledovat a analyzovat odbornou literaturu, schopnost interpretovat a aplikovat výsledky běžných uměleckých výzkumů, má být připraven k výkonu povolání a ke studiu v magisterském studijním programu. Studium je zaměřeno na náročnou uměleckou přípravu a rozvíjení talentu studenta.
Learning outcomes
Absolvent má být připraven na výkon povolání koncertního umělce a pedagoga hry na hoboj.
Syllabus
 • Předmět je zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností v oblasti umění hry na hoboj pomoci metodiky nastudování doporučených skladeb různých slohových období, seznámení s odbornou literaturou a reflektování teoretických poznatků a praktických dovedností formou písemné bakalářské práce.
 • Nastudováním doporučených skladeb se rozumí příprava a realizace na úrovní koncertního provedení minimálně pěti přednesových skladeb / akademický rok pro vystoupení na interpretačních seminářích, semestrálních zkouškách a ročníkovém koncertu. Z toho jsou dvě volitelné skladby barokního období s doprovodem cembala ze seznamu doporučených skladeb A (související předmět - Studium repertoáru s cembalem). Podíl studovaných skladeb za doprovodu cembala a skladeb za doprovodu klavíru je 1:1.
 • Studentovi je doporučeno pokračování v technickém zdokonalování výběrem intonačních cvičení a etud vyšší obtížnosti. Interpretace stupnic a rozložených akordů v různých variačních obměnách (legato, staccato, intervaly a jejich kombinace).
 • Další náplni studia předmětu je pokračování v individuálním systému práce: intonace, produkce tónu, pojivost tónu, vyrovnanost rejstříků, rozvoj technických možností hráče. Vypracování předběžného návrhu programu pro bakalářský koncert (3. ročník bakalářského studia), výběr tématu a vedoucího bakalářské práce (v ZS), plnění úkolu dle harmonogramu vedoucího bakalářské práce.
 • Minimální požadavky na splnění předmětu / Podmínky pro udělení zápočtů (klasifikovaného zápočtu) - 2. ročník bakalářského studia:
 • a) realizace třech vystoupení za celý akademický rok na semináři KDN (délka každého vystoupení minimálně 10 min. – neboduje se),
 • b) realizace jednoho vystoupení za celý akademický rok na koncertě KDN – ročníkový koncert, délka vystoupení 20 min. a boduje se, tj. příprava a koncertní provedení skladeb v celkové délce 40 min., ze kterých 20 min. patří skladbám za doprovodu cembala. Na seminářích a koncertu budou interpretovány rozdílné přednesy. Příklad programu: 2x barokní skladba s doprovodem cembala (A. Vivaldi Sonáta c moll, F. Couperin Královský koncert), H. Dutilleux Sonáta, R. Schumann Tři romance.
 • c) Uzavřít každý semestr před zkušební komisi. Při semestrálních zkouškách mohou být použity přednesy ze seminářů a koncertu.
 • d) Uzavřít každý semestr splněním podmínek dle harmonogramu vedoucího absolventského bakalářského projektu.
 • Doporučený repertoár pro bakalářské studium:
 • A:
 • Skladby pro sólový hoboj:
 • G. Ph. Telemann 12 Fantazií pro sólový hoboj
 • J.S. Bach Partita g moll pro sólový hoboj, BWV 1013
 • C. Ph. E. Bach Sonáta g moll pro sólový hoboj
 • Skladby pro sólový hoboj s doprovodem cembala (basso continuo):
 • J.S. Bach Sonáta g moll BWV 1020
 • G. Ph. Telemann Sonáta g moll z “Tafelmusik” twV 41:g6
 • G. Ph. Händel Sonáta g moll, c moll
 • A. Vivaldi Sonáta c moll (Schott), Sonáta g moll RV 28, Sonáta g moll Il Pastor Fido
 • C. Ph. E. Bach: Sonáta g moll
 • M. Marais: Les Folies d’Espagne (Barenreiter)
 • F. Couperin: Královské koncerty (Concerts Royaux) č. 1, 6, 11 (Fuzeau, Musica Rara)
 • Skladby pro sólový hoboj a smyčce:
 • A. Marcello: Koncert d moll (Musica Rara)
 • A. Vivaldi: Koncert C dur RV 447
 • A. Vivaldi: Koncert d moll RV 454
 • G. Ph. Telemann Koncert F dur
 • T. Albinoni Koncert d moll
 • J. S. Bach Koncert d moll BWV1059
 • J. S. Bach Koncert A dur pro hoboj d´amour BWV1055
 • B:
 • W. A. Mozart Koncert pro hoboj a orchestr C dur, K.314(285d), (Edition Henle)
 • J. N. Hummel Introdukce, téma a variace
 • F. V. Kramář Koncert pro hoboj F dur, Op. 37, Koncert pro hoboj F dur, Op. 52
 • A. Lebrun Koncert d moll č. 1 (Schott)
 • B. H. Crussel Divertimento, Op. 9
 • W. A. Mozart Kvartet F dur K370 (1781), (Barenreiter)
 • J. Fiala Kvartet
 • C:
 • R. Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír, op. 94
 • R. Schumann: Adagio a Allegro
 • C. Saint-Saens Sonáta
 • P. Sancan: Sonatina
 • P. Hindemith: Sonáta
 • E. Bozza: Conte Pastorale
 • E. Bozza: Pastorální Fantazie
 • F. Foret: Patres et Rythmes Champetres
 • J. W. Kalliwoda: Morceau de salon
 • J. W. Kalliwoda: Concertino
 • V. Bellini: Koncert
 • J. Absil: Burlesque
 • D. Milhaud: Sonatina
 • H. Dutilleux: Sonáta
 • F. Poulenc: Sonáta (Chester Music)
 • J. Francaix: L ´Horologe de Flore (Květinové hodiny)
 • B. Britten: Temporal variations ( Boosey&Hawkes)
 • R. Vaughan Williams: Koncert
 • M. Dranishnikova: Poem
 • N. Skalkottas: Concertino (Margun Music Inc)
 • M. Mihalovici: Sonatina Op. 13 (1928) B. Britten: Šest metamorfóz pro sólový hoboj
 • J. Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír (Barenreiter Praha)
 • S. Bodorová: Magikon
 • K. Slavický: Suita
 • A. Dorati: Pět kusů pro sólový hoboj ( Boosey& Hawkes)
 • G. Silvestrini: Six Etudes pour Hautbois, Editions du Hautbois, Paris
 • Literatura:
 • Likin, Jurij: Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Schaeferdiek Marc: Foundations of Oboe Playing
 • Bate, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Burgess, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Passin Günter: Die Spieltechnik der Oboe
 • Barret A.M. R., Schuring Martin: Oboe Method
 • Dosoudilová Eva: Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků, diplomová práce, JAMU v Brně, 2013
 • Mrázová Marcela: Problematika intonace při hře na hoboj, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Lubnin Evgeny: Artikulace jako výrazový prostředek hobojisty, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
 • Mrázová Marcela: Vibrato jako výrazový prostředek hobojisty, diplomová práce, JAMU v Brně, 2017
 • Faglicová Veronika: Význam cvičenia stupníc pri výuke hry na hoboj, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Bělský Vratislav: Hudba baroka, JAMU v Brně, 2010
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980.
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : The Oboe. Macdonald and Janes, London 1977
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Kostelecká Pavla: Gilles Silvestrini: Six Études pour Hautbois, diplomová práce, JAMU v Brně, 2011
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Vybrané hudebně-teoretické traktáty (S. Ganassi, G. Caccini, J. Mattheson, L. Mozart, J. J. Quantz, C. Ph. E. Bach, D. G. Türk u. a.).
 • J.J.Quantz: Pokus o návod jak hrát na příčnou flétnu (Ed. Supraphon Praha 1990).
 • Neumann, F. : Ornamentation in Baroque and Post-Baroque Music. Princeton 1983
Literature
  required literature
 • Likin, Jurij: skripta Dějiny a literatura hoboje, Brno 2014, reflexe Estetika hobojového tónu, Brno 2013
 • Schuring, Martin: Oboe: Art and Method
 • Schaeferdiek Marc: Foundations of Oboe Playing
 • Batte, Philip: The Oboe. Ernst Benn Limited, 1956, London
 • Burgess BURGESS, Geoffrey a Haynes, Burce. 2004. The Oboe. New Haven a London: Yale University Press, 2004. ISBN 0-300-10053
 • Barret A.M. R., Schuring Martin: Oboe Method
 • Passin Günter: Die Spieltechnik der Oboe
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Prokopová, Radka. Praktické užití poloautomatického systému u hoboje, diplomová práce, Brno 2012
  recommended literature
 • Marx, Josef: The Tone of the Baroque Oboe. 1951
 • Bartolozzi, B.: New souds for woodwind. Oxford Univ. Press, 1982, London
 • Quantz, J.J. : Interpretace - Pokus jak hrát na příčnou flétnu. Supraphon, Praha 1980. info
 • Sprenkle, Robert: The Art of Oboe Playing
 • Lubnin Evgeny: Artikulace jako výrazový prostředek hobojisty, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Mrázová Marcela: Vibrato jako výrazový prostředek hobojisty, diplomová práce, JAMU v Brně, 2017
 • Mrázová Marcela: Problematika intonace při hře na hoboj, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Dosoudilová Eva: Základní aspekty hry na hoboj a výuka začátečníků, diplomová práce, JAMU v Brně, 2013
 • Faglicová Veronika: Význam cvičenia stupníc pri výuke hry na hoboj, bakalářská práce, JAMU v Brně, 2015
 • Haynes, Burce: Music for Oboe 1650-1800. Bibliographie. Rorrest Music, 1994, Berkeley
 • Bechler, Leo: Die Oboe. C. Mezeburger, 1914, Leipzig
 • Goosens, L. - Roxburgh, E. : Oboe. Macdonald and Janes, London 1977. info
 • Rothwell, Evelyn: Guide to Oboe, Reed Making, Oboe Technique
 • Joppig, Günther: The Oboe and Bassoon. Halwag, 1981, Bern
 • Mlčoch, Radek. Královský koncert č. 11, diplomová práce, Brno 2013
  not specified
 • Kratochvíl, Jiří: Dějiny a literatura dechových nástrojů, SPN, Praha 1971
 • Fleurot, Francois: Le Hautbois. Ed. Pikard, 1984, Paris
 • Bigotti, Giovanni: Storia dell´Oboe. Zanibon, 1974, Padova
Teaching methods
Výuka probíhá zejména formou individuálních lekcí a konzultací, přednášek, seminářů, cvičení, projektů, praxí, pracovních a studijních stáží, dílen, semestrální písemné práce, přípravy závěrečných prací a závěrečných projektů.
Assessment methods
Klasifikovaný zápočet – komisionální.

Metody ověřování výsledků: rozhovor, zkoušení studentů ústní/písemné, analýza výsledků činnosti studenta – vystoupení na seminářích třídy a KDN, zkouškách a veřejných koncertech, semestrální písemné práce, mezioborová umělecká spolupráce, účast v uměleckých a studijních projektech.


Podíl docházky, plnění zadávaných úkolů a aktivní účasti ve výuce na celkovém hodnocení: 50%.
Language of instruction
Czech
Follow-Up Courses
Further comments (probably available only in Czech)
Credit evaluation note: 13 z 26.
Information on course enrolment limitations: Pro úspěšný zápis předmětu si zaregistrujte též odpovídající předmět v letním semestru (podle předpokladu "EVER")
The course is also listed under the following terms Winter 2013, Winter 2014, Winter 2015, Winter 2016, Winter 2018, Winter 2019, Winter 2020, Winter 2021, Winter 2022, Winter 2023, Winter 2024.
 • Enrolment Statistics (Winter 2017, recent)
 • Permalink: https://is.jamu.cz/course/hf/winter2017/H60104HOz